Srebrenica: Održan drugi sastanak Komisije oformljene za rješavanje problema u osnovnoj školi

Danas je održan drugi sastanak Komisije koju je formirala SO Srebrenica, a čiji je zadatak da riješi probleme u JU „Prvoj osnovnoj školi“ u Srebrenici i razmotri zahtjeve roditelja predstavnika srpske i bošnjačke nacionalnosti. Po riječima prisutnih drugi sastanak je pozitivniji i efektivniji. Predloženo je da se do sljedećeg utorka, 18. februara, dogovori i održi sastanak sa predstavnicima Republičkog pedagoškog zavoda i Ministarstva prosvjete sa ciljem iznalaženja najboljeg rješenja za sve učenike ove osnovne škole.  

„Danas smo održali drugi sastanak komisije koju je Skupština formirala kako bi prevazišli određene probleme koji se susreću u osnovnoj školi. Danas je sastanak protekao mnogo bolje nego prethodni, u mnogo blažem tonu i došlo se do saglasnosti oko nekih zahtjeva roditelja, i kada su u pitanju bošnjački, i kada su u pitanju srpski zahtjevi .Bilo je zahtjeva oko kojih se nije mogao postići dogovor, a bilo je i zahtjeva koji nisu u nadležnosti ni komisije, ni lokalne uprave. Mi ćemo učiniti sve da obezbjedimo sastanak sa predstavnicima pedagoškog zavoda, ministarstva i svih relevantnih činioca koji mogu doprinijeti rješavanju nekih određenih pitanja.“, rekao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.

Aleksandar Mlađenović, predstavnik roditelja djece srpske nacionalnosti istakao je sljedeće:

„Najvažnija tačka po pitanju zahtjeva roditelja srpske nacionalnosti  jeste osuda incidenta koji se desio u školi, kada su novinari i roditelji djece bošnjačke nacionalnosti  sasvim nelegalno ušli u školski objekat i napravili pometnju. Dakle, naš zahtjev je bio da se taj incident osudi i komisija je donijela odluku da se podrže nadležni organi, istražni organi od kojih očekujemo povratnu informaciju da li će na tim ljudima biti krivična ili prekršajna odgovornost  i po tome će se, naravno, taj incident i osuditi. Naravno, mi zahtjevamo od nadležnog ministarstva i prosvjete da podrže srpsku djecu, koja su ovdje meta napada, oni su meta psihološkog napada, to je jedna vrsta psihološkog rata koji se vodi protiv njih što na društvenim mrežama, što prilikom upada u školu. Sva djeca moraju biti zaštićena, sva djeca moraju da budu van političkog zbivanja i iz škole treba da se izbaci politizacija. Očekujemo od nadležnih organa da se ispitaju svi oni koji su našoj djeci prijetili smrću i da se isti procesuiraju. Roditelji se neće smiriti dok ova priča ne dobije svoj epilog, jer naša djeca su naša svetinja.“

„Danas amo stavili na sto zahtjeve koji su stigli od strane bošnjačke nacionalnosti, išli smo od jednog do drugog i mogu reći da postoji volja komisije da se aktivno uključi u rješavanje ovog problema i u saradnji sa, prije svega menadžmentom škole, ali i sa nadležnima u pedagoškom zavodu da se određene stvari riješe ili poduprijede njihov rad. Mogu reći  da, kada su zahtjevi konkretno u pitanju, je dogovoreno da se do idućeg utorka se održi sjednica savjeta roditelja, gdje će biti izabrano rukovodstvo, i taj savjet roditelja da nastavi sa svojim radom. Kada je u pitanju popuna sastava školskog odbora, predloženo je da se nastavi sastanak sa nadležnim rukovodstvom republičkog pedagoškog zavoda gdje bi tema bili i popunjavanje školskog odbora, izučavanje nacionalne grupe predmeta, kao i određivanja dana škole, koji je u ovoj situaciji ostao sporan. Nismo se uspjeli dogovoriti jer roditelji srpske djece insistiraju da ostane 27. Januar, Sveti Sava, odnosno Dan škole. Sa druge strane, imali smo prijedlog da Dan škole bude 4.juni, kako je to bilo i prije rata, jedan kompromisan datum oko kojeg bi se svi mogli dogovoriti i kada bi sva djeca mogla da slave taj dan.“, istakao je Nermin Alivuković, član školskog odbora.

Predloženo je da se do sljedećeg utorka, 18. februara,  dogovori i održi sastanak sa predstavnicima Republičkog pedagoškog zavoda i Ministarstva prosvjete kada će se naći najbolje rješenje za sve učenike koji pohađaju ovu osnovnu školu. Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti održali su sastanak na kojem su razgovarali o svojim zahtjevima, ali i o narednim koracima koje planiraju realizovati.

„Zahtjevi su da se utvrdi odgovornost učesnika incidenta koji se desio 27.januara, formiranje Savjeta roditelja, popunjavanje školskog odbora, bio je i zahtjev smjene direktora ali to ne mora biti nužno da je on pokazao spremnost da se rješe neka pitanja, da se sastanemo sa predstavnicima  Ministarstva prosvjete i Republičkim pedagoškim zavodom, i da se odredi novi datum obilježavanja dana škole. Takođe, ambijent škole je prilagođen isključivo srpskom narodu, i većina djece koja dolazi u školu nema osjećaj pripadnosti. Ne može u školi da stoji slika Njegoša koji je u svoje vrijeme bio veliki mrzitelj muslimana, jer te stvari se mogu regulisati. Ili neka stoji neka ikonografija koju će i Bošnjaci smatrati svojom ili neki neutralan ambijent, ili neki naučnik, Tesla ili neko.“, rekao je Mirnes Zahirović,  predstavnik roditelja djece bošnjačke nacionalnosti.

Sljedeći sastanak Komisije biće održan odmah nakon posjete predstavnika Republičkog pedagoškog zavoda i Ministarstva prosvjete Republike Srpske.