Srebrenica: Odluka o izboru najuspješniih kandidata za dodjelu građevinskih stambenih kontejnera

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za iskazivanje zainteresovanosti za realizaciju projekta ekonomskog osnaživanja ruralnih područja-pomoć održivom projektu i interno-raseljenim osobama na području opštine Srebrenica kroz dodjelu građevinskih stambenih kontejnera (01-014-605/19 od 02.10.2019. godinekoji je trajao do 15. novembra 2019. godine, te na osnovu sprovedene konkursne procedure, odnosno prijedloga Rang liste korisnika broj: 01-014-605/19 od 19.02.2020. godine, Načelnik opštine donosi Odluku o izboru najuspješnijih kandidata za dodjelu građevinskih stambenih kontejnera.

Dodjeljuje se 23 (dvadesettri) građevinska stambena kontejnera koji će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno-raseljenih lica na području opštinr Srebrenica korisnicima koji imaju potreu za istim i koji ispunjavaju uslove, a kako slijedi:

 1. Živoin Simić – Toplica;
 2. Mirsad Omerović – Potočari;
 3. Luka Tečić – Radonjevići;
 4. Hamed Mešanović;
 5. Dragan Živanović;
 6. Ivan Stanojević – Ratkovići;
 7. Zoran Marković – Postolje;
 8. Milija Vasić – Vijogor;
 9. Dragan Milovanović – Postolje;
 10. Milan Milosavljević – Orahovica;
 11. Milorad Andrić – Žuti most;
 12. Miladin Stevanović – Skelani;
 13. Jelena Novaković – Brežani;
 14. Milenija Stanojević – Vijogor;
 15. Veljko Katanić – Skelani;
 16. Zijad Bošnjak;
 17. Hasan Nuhanović;
 18. Stamenko Petrović;
 19. Živanović Slaviša;
 20. Dragiša Milanović – Zgunja;
 21. Sadika Kardašević – Srebrenica;
 22. Hajrudin Suljić;
 23. Vidoje Milić.

Građevinski montažni kontejner dimenzija 6,0 x 2,4 x 2,6 m (D x Š x V), sastoji se od sledećeg: jedne prostorije i kupatila sa sanitarijama, sa urađenim vododvodnim i elektroinstalacijama i led rasvjetom.

Građevinski montažni kontejner je u svojini Opštine i isti se daje korisniku isključivo na korištenje i služenje.

Korisnik će građevinski montažni kontejner iz člana 2. ovog ugovora koristiti u stambene namjene kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica.

Načelnik opštine će sa odabranim korisnicima posebno zaključiti Ugovor o korištenju stambenih –građevinskih kontejnera, u kojem će biti navedene odredbe o pravima i obavezama potpisnika Ugovora.

U cilju postizanja podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica, načelnik opštine je raspisao javni poziv o dodjeli na korištenje 23 (dvadesetitri) građevinska stambena kontejnera koji će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih licana području opštine Srebrenica, imenovao Komisiju za odabir korisnika, te na osnovu prijedloga rang liste Komisije za odabir korisnika za dodjelu na korištenje 23 građevinskia stambena kontejnera koji će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica postupio kao u dispozitivu ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv Odluke nezadovoljna strana ima pravo žalbe Drugostepenoj komisiji u roku od 8 dana, od dana objave na oglasnoj tabli opštine Srebrenica.

Načelnik opštine Srebrenica
Mladen Grujičić

Izvorni tekst Odluke o izboru najuspješniih kandidata za dodjelu građevinskih stambenih kontejnera pogledajte na linku: GRAĐEVINSKI I STAMBENI KONTEJNERI

 Izvor: www.srebrenica.gov.ba