Srebrenica – nove mjere štaba za vanredne situacije

SrebrenicaŠtab za vanredne situacije Opštine Srebrenica donio je nekoliko novih mjera u sklopu dvije naredbe:

  • Naredbu o zabrani okupljanja stanovništva u grupama većim od 5 (pet) osoba na svim javnim površinama na području opštine Srebrenica
  • Naredbu o izmjeni i dopuni Naredbe o uklanjanju čamaca sa jezera „Perućac„ i rijeke Drine na teritoriji opštine Srebrenica kojom se naređuje:

    1. Vlasnicima čamaca na rijeci Drini na teritoriji opštine Srebrenica da uklone svoje čamce sa obale rijeke i iste postave na udaljenosti ne manjoj od 500 metara od obale rijeke Drine i,

    2. Vlasnicima čamaca na jezeru „Perućac„ da uklone svoje čamce sa jezera i iste postave udaljenosti ne manjoj od 500 metara od obale jezera „Perućac„, a u slučajevima nepristupačnosti obale, u skladu sa konfiguracijom terena, izuzev dva plovila (čamca) vlasništvo Javne ustanove Nacionalni park „Drina„ Srebrenica koji u svrhu obavljanja djelatnosti Nacionalnog parka i Ribočuvarske službe mogu navedena dva plovila (čamca) korisititi u granicama Nacionalnog parka „Drina„ Srebrenica.

Za praćenje sprovođenja ovih mjera zaduženi su Inspektori i Komunalna policija Opštine Srebrenica.