Srebrenica: Kredit od 2,5 miliona maraka za pokretanje Banje Guber i ekonomski oporavak opštine

Odbornici Skupštine opštine Srebrenica održali su danas 11. tematsku sjednicu, na kojoj su na dnevnom redu bile tačke: Izvještaj o izvršenju budžeta za period od 1.1. do 31.12.2018. godine; Nacrt Rebalansa budžeta opštine Srebrenica za 2019. godinu; Nacrt Poslovnika o radu SO Srebrenica i Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Opštine Srebrenica za finansiranje projekata ekonomskog oporavka opštine.

Na prijedlog Miloša Milovanovića, sa dnevnog reda skinuta je tačka koja se ticala Poslovnika o radu SO Srebrenica, sa obrazloženjem kako bi odbornicima bilo omogućeno da dovoljno sagledaju nacrt.

Izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu usvojen je sa 12 glasova za, tri protiv i tri uzdržana glasa odbornika. Prekoračenje budžeta za prethodnu godinu je 2%.

Tačka koja se ticala rebalansa budžeta usvojena je sa 12 glasova za, a rečeno je da će novi rebalans budžeta biti u septembru, do kada bi trebao biti odobren i kredit za Opštinu.

Opština će se kreditno zadužiti u iznosu od 2,5 miliona maraka, koliko u skladu sa zakonom može podići.

„Mi nismo kreditno opterećeni i ova kreditna sredstva prije svega podižemo da bismo pokrenuli Banju Guber. To nam je osnovni cilj. Uz to, tu je i održivi povratak: rekonstrukcija saobraćajnica koje vode do sela, odnosno asfaltiranje, jedan dio je usmjeren prema dodjeli stambenih kontejnera, odnosno ljudi koji žele da obrade imanje, da pokrenu nešto na imanju ovo je jedan način da im pomognemo u tom pravcu. Ostala sredstva će biti podrška pojedincima u sufinansiranju za izgradnju stambenih objekata, što mi redovno već i radimo. Vodili smo računa da ima koristi cijelo stanovništvo, a da se sredstva vraćaju, to mislimo prije svega kroz banju koja će vjerovatno vrlo brzo vratiti ova sredstva“, istakao je načelnik opštine Mlade Grujičić.

Od 2,5 miliona kredita, 800.000 namijenjeno je Banji Guber.

„Mi smo već krenuli u izradu idejnog rješenja, imamo prijedlog kojim ćemo ići prema Vladi RS, tražićemo podršku i od Fonda zdravstvene zaštite i, naravno, mi kao Opština moramo da sufinansiramo da prilagodimo objekat, odnosno onu infrastrukturu što je potrebno za stavljanje u funkciju bar zdravstvenog dijela, a onda nakon toga, vjerovatno će zaživiti i taj turistički dio“, dodao je Grujičić.

Opština se kreditno zadužuje na sedam godinu, a mjesečna rata će biti otprilike 30.000 KM sa grejs periodom od deset mjeseci.