Srebrenica: Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnosti

Komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka, područja jedinica Srebrenica, obavještava stanovništvo sa područja opštine Srebrenica da će vršiti izlaganje na uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnosti u opštini Srebrenica za katastarsku opštinu Viogor.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao i druge građevinske objekte), koji se nalaze u katastarskoj opštini Viogor počeće dana 03.09.2020. godine.

Komisija će svakom fizičkom i pravnom licu za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za koje se nepokretnosti vrši izlaganje podataka, uputiti, najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka, poseban poziv da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani trebaju da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, za maloljetna lica izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstvanik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Izlaganje na javni uvid podataka o neporetnostima i utvrđivanju prava na neporektnostima obavljaće se svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 časova u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u Srebrenici – ul. Trg Mihajlo Bjelaković b.b. (robna kuća „Zvorničanka“ – treći sprat).

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnostima sprovodiće se promjene evidencije, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti, određenog u javnom oglasu.

Rok za završetak izlaganja je 3 mjeseca uz mogućnost produženja roka.

Izvor: Zvanična Facebook stranica Opštine Srebrenica