Srebrenica: Informacije i naredbe kriznog štaba sa sastanka održanog 30.3.2020.

SrebrenicaPovodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 30.03.2020.godine sa početkom u 12:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Zabranjuje se rad Javne ustanove Dječiji vrtić „Poletarac„ Srebrenica sa Dječijom igraonicom u Skelanima do 13.04.2020.godine,

2. Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata, ugostiteljskih objekata u sklopu trgovinskih radnji, ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi, kladionica i uslužnim djelatnostima/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan kontakt sa klijentima (frizerski saloni) osim taksi službe na području opštine Srebrenica do 13.04.2020.godine,

3. Ograničava se rad trgovinskih radnji i trgovinskih radnji u sklopu benzinskih pumpi na području opštine Srebrenica 0d 07:00 do 18:00 sati do 13.04.2020.godine,

4. Ograničava se radno vrijeme Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija u trajanju od 08:00 sati do 13:00 sati do 13.04.2020.godine,

5. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica,

6. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog načina saznanja, svako lice koje se nalazi u kućnoj izolaciji i pod nadzorom Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja„ Srebrenica, a pojavi na području Mjesne zajednice, i ne pridržava se pravila o kućnoj izolaciji,

7. Naređuje se poduzimanje mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u trgovinama prehrane na području opštine Srebrenica,

8. U cilju sprečavanja širenja dezinformacija o širenju novog virusa korona (COVID-19) na području opštine Srebrenica te aktivnostima Štaba za zaštitu i spasavanje na području opštine Srebrenica, informacije o navedenom može davati samo Komandant Štaba-Načelnik opštine, jer će u suprotnom neodgovorni biti sankcionisani u skladu sa zakonom,

9. Zadužuje se Javna ustanova „Centar za socijalni rad„ Srebrenica da u saradnji sa ostalim relevantnim službama i organizacijama sa područja opštine Srebrenica izradi spisak osoba, kojima je neophodno dostaviti pakete prehrambeno-higijenskih artikala u slučaju potrebe i,

10. Zadužuje se Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja„ Srebrenica da imenuje osobu koja će biti angažovana da u saradnji sa Timom za dostavljanje hrane i lijekova za stara, bolesna i iznemogla lica i lica koja nemaju bližih srodnika na području opštine Srebrenica vrši dostavljanje lijekova u slučaju potrebe.

 

 

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić