Vremenska kapsula u Srebrenici

 U okviru obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije, Srebreničani su imali mogućnost da kroz različite predmete koje su sakupili u jednu kutiju pokažu narednim generacijama kako se 2016. godine živjelo u Srebrenici.

Svi učesnici stvaranja Vremenske kapsule biće pozvani i 2040. godine da podijele svoja iskustva i daju osvrt na prethodnu četvrt životnog vijeka u Srebrenici.

Ovu zabavnu i interesantnu aktivnost sprovodi Koalicija pod nazivom „Samo dobre stvari“. Cilj događaja bio je okupljanje građana svih uzrasta koji su izabrali i donijeli različite predmete iz svakodnevnog života. Ljudi su u Vremensku kapsulu ubacivali različite predmete koji će budućim pokoljenjima pomoći da shvate kako je Srebrenica izgledala 2016. godine.

„Bilo šta što ljudi smatraju zanimljivim mogu da ostave u kutiju. To može biti fotografija, današnje novine, neka knjiga, a za 24 godine ova kutija biće ponovo otvorena“, rekao je Vil Ričards, šef kancelarije OSCE-a u Srebrenici.

„Građani Srebrenice imaju priliku da ostave neki suvenir, neko sjećanje na današnje vrijeme, a nadamo se da će naše buduće generacije drugačije razmišljati nego danas što većina čini“, kazao je Bekir Halilović, koordinator koalicije „Samo dobre stvari“.

Akciji su se odazvali i brojni građani koji su željeli da učestvuju u ovoj, za njih, veoma interesantnoj inicijativi.

„Prije svega, ovo je vaoma interesantna inicijativa i sa zadovoljstvom učestvujemo, imamo priliku da razmišljamo o dalekoj budućnost i već danas možemo biti dio istorije“, rekla je Valentina Gagić iz Udruženja žena „Sara“ Srebrenica.

„Meni je ovo jako zanimljiv događaj, neobičan, nešto što se ne viđamo svaki dan, pozitivno prije svega“, izjavio je Marko Stanković, jedan od učesnika akcije.

Nakon kompletiranja Vremenske kapsule, ona će biti zaključana, zakopana i zalivena betonom. O Vremenskoj kapsuli u Srebrenici čućemo ponovo tek za 24 godine.