U vrtićima u Srebrenici i Bratuncu danas počinje Program pripreme za školu

djeca vrticU dječijim obdaništima „Radost“ Bratunac i „Poletarac“ Srebrenica danas počinje Program pripreme za polazak u školu.

U tromjesečnom programu, koji će biti realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete i kulture RS i opštine Bratunac, u vrtiću „Radost“ biće uključeno 75 mališana koji u septembru treba da krenu u prvi razred.

U vrtiću „Poletarac“ prijavljeno je 29 djece koji će besplatno pohađati vrtić od 1. marta do 31. marta od 9 do 12 sati. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske snosiće sve troškove programa, osim hrane.
 
U realizaciji ovog programa u predškolskoj ustanovi „Radost“ biće angažovana četiri vaspitača sa evidencije nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje RS. Oni će svakog radnog dana od 16 do 19 časova raditi sa djecom koja će biti raspoređena u tri grupe.
 
Program u godini pred polazak u školu namijenjen je djeci koja nisu bila obuhvaćena nekim oblikom institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Cilj programa je da se svakom djetetu pruže jednake šanse da se prilagodi uslovima učenja, te da sva djeca steknu radne navike i razviju osjećaj odgovornosti uz učenje pravila ponašanja u društvu i grupi.