U toku kampanja „Zvoni da te vide! Neka blista biciklista!“

AMS RS i AMD „Cpebrenica“ iz Bratunca u saradnji sa drugim subjektima koji se bave bezbjednošću saobraćaja u Republici Srpskoj (Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, MUP RS i ABS RS) provode preventivnu kampanju, pod nazivom: „Zvoni da te vide! Neka blista biciklista!“

Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u pogledu stradanja biciklista su alarmantni zbog čega provođenje kampanje kao i sama poruka „Zvoni da te vide! Neka blista biciklista!“ ima prvenstveno za cilj skretanje pažnje javnosti na stepen ugroženosti biciklista u saobraćaju i posljedica saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju biciklisti.

Jedan od ciljeva kampanje je i da se vozačima motornih vozila skrene pažnja na bicikliste i njihovu ranjivost u saobraćaju, a biciklistima da ukaže na opasnosti kojima su izloženi i obaveze koje moraju da ispune dok koriste bicikl (nošenje retroreflektujućeg prsluka, svjetla na prednjoj i zadnjoj strani bicikla, itd).

Kampanja se provoditi u periodu od 15. do 30. jula 2016. godine.