U Ljuboviji predstavljen projekat „Joint future“

joint_future_1Za opštine Srebrenica i Bratunac u Republici Srpskoj i opštine Ljubovija i Krupanj u Srbiji Evropska Unija je odobrila projekat vrijedan oko milion evra za uspostavljanje i poboljšavanje prekogranične saradnje u oblastima prevencije od poplava, smanjenja rizika po ljudske živote i poboljšanja pripreme i spremnosti za odgovarajuće hitne reakcije u slučaju novih poplava.

Projektom je predviđeno izdvajanje sredstava za uređenje korita rijeke Križevice, koja je u prethodnim poplavama ugrožavala živote na području opština Srebrenica i Bratunac, te pričinjavala veliku materijalnu štetu na kućama i imanjima stanovnika.

„Svi oni koji žive na prostoru opština Srebrenica i Bratunac znaju šta znači da više neće biti svih onih neprespavanih snova ljudima kad padne kiše, da svi oni koji su morali da napuštaju svoje kuće i koji su morali iznova da prave kuće kad Križevica odnese, neće toga više biti“, izjavio je Dane Katanić, načelnik odjeljenja za privredu i razvoj opštine Srebrenica.

„Predstavnici EU su prepoznali ovaj problem u ovim opštinama. Od velikog broja projekata, samo tri su odobrena. Nama nije samo cilj materijalna korist iz ovog projekta, to je i druženje ljudi između ovih opština“, rekao je Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.

Ostvarivanjem prekogranične saradnje su zadovoljni i čelnici opština iz Srbije.

joint_future_1„Evo danas smo ovde da pričamo o ovoj pograničnoj saradnji, takođe i o ovoj kapitalnoj stvari za Krupanj“, rekao je Predrag Radić zamjenik predsjednika opštine Krupanj, koja je tokom poplava u 2014. godine pretrpjela veliku štetu.

„Mi smo inače i u prošlosti, a nadam se da ćemo i u budućnosti sarađivati sa susjednim opštinama, pogotovu sa opštinom Bratunac, gdje nas mnogo šta veže“, kaže nam i Milovan Kovačević, predsjednik opštine Ljubovija.

Ovaj projekat otvara vrata i drugim vrstama podrške Evropske Unije. To tvrdi Milan Mišić, menadžer projekta „Joint Future“:

„Smatram da će ovaj region, prije svega ove četiri opštine u budućnosti imati mnogo veću prohodnost ka novim projektima i ka dobijanju sredstava od strane Evropske Unije“

U poplavama koje su se dešavale proteklih godina u zemljama regiona pričinjena je velika materijalna šteta, a ugroženi su bili i mnogi životi. Posebno velike probleme je izazvala poplava iz maja 2014. godine. Projekat prekogranične saradnje omogućiće da eventualne, buduće poplave građani Srebrenice i Bratunca dočekaju spremniji.