Svjetski dan šuma: ŠG „Drina“ građanima Bratunca poklonilo 60 sadnica

Svjetski dan šumaPovodom Svjetskog dana šuma, Šumsko gazdinstvo „Drina“ poklonilo je opštini Bratunac 60 sadnica lipe, javora i likvidambara.

„Ovaj dan je idealna prilika da se podsjetimo  značaja šuma, da damo naš doprinos njihovom očuvanju i zaštiti. Šume predstavljaju jedan od najvažnijih ekosistema i prirodni su resurs veoma bitan za čovjeka. Mi zaista imamo sreću pa živimo u zemlji u kojoj šume čine 51,70 odsto sve površine i treba da čuvamo to što imamo“, rekla je Branka Ilić, šef radne jedinice Uzgoj i zaštita šuma, Šumska uprava Bratunac.

Biljke će biti zasađene oko spomen parka, igrališta i u samom centru grada, u saradnji sa opštinskim Odjeljenjem zaSvjetski dan šuma urbanizam i stambeno-komunalne poslove i komunalnim preduzećem „Rad“.

„Ujedno bih htjela da apelujem na sve ljude da uzmu svoj doprinos u očuvanju životne sredine pošumljavanjem, bilo na svom imanju, bilo u dvorištima, jer, svi znamo, zelene površine su od velikog značaja za sav živi svijet“, istakla je Branka Ilić.

ŠG „Drina“ poklonilo je 50 sadnica lipe, pet sadnica javora i pet sadnica likvidambara.