Srebrenica: Održana sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama

Sjednica Staba za vanredne situacijeTokom 2017. godine Služba za zaštitu i spasavanje opštine Srebrenica provodila je niz aktivnosti, prvenstveno u oblasti deminiranja, ugašeno je 80 požara, a tokom prethodne godine na području opštine Srebrenica nije bilo poplava i većih klizišta. Ovo je rečeno na sjednici Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama koja je održana povodom 1. marta, Međunarodnog dana Civilne zaštite.

Na sjednici je izložen i plan rada za 2018. godinu.

„U narednom periodu planiramo da uradimo jedan test znanja u kojem će učestvovati svi uposlenici Opštinske uprave, nakon čega ćemo Hasudin Mustaficorganizovati obuku za upravljanje protivpožarnim aparatima, ukoliko dođe do neke nesreće“, izjavio je Bego Bektić, načelnik Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama.

Na području opštine Srebrenica u 2017. godini uspješno je deminirano 155.810 kvadratnih metara.

„Nažalost, ima dosta ubojnih sredstava i ovu priliku koristim da pozovem građane da prijave ukoliko pronađu neeksplodirana sredstava. U narednom periodu planiramo opremanje jedinice civilne zaštite, a u tim jedinicama su svi članovi savjeta mjesnih zajednica“, dodao je Bego Bektić.

Za 2018. godinu Štab Civilne zaštite planira nastavak deminiranja na području opštine, kao i nastavak prikupljanja neeksplodiranih ubojnih sredstava. Takođe, u tekućoj godini plan je da se intenzivira saradnja sa susjednim opštinama, kao i opremanje pripadnika Civilne zaštite adekvatnom opremom, ukoliko se ukaže mogućnost.