Saopštenje za javnost iz kabineta načelnika opštine Srebrenica

opstina srebrenicaNa osnovu člana 62. Statuta opštine Srebrenica (”Službeni glasnik opštine Srebrenica” 1/16) , Odluke o mjerama zaštite od požara broj:158/05, a u skladu sa dosadašnjom praksom i povećanom opasnošću od požara, Načelnik opštine izdaje:

O B A V J E Š T E NJ E

S obzirom na povećan boravak građana u prirodi zbog čišćenja okućnica i njiva i izleta u prirodi prisutan je i veći broj požara.

U vezi sa naprijed navedenim UPOZORAVAJU SE građani da se moraju pridržavati mjera zaštite od požara.

Zabranjeno je svako paljenje-loženje vatre:

– na otvorenom (šume, pašnjaci, prostori pored puteva)

– u blizini plantaža voća,

– u blizini građevinskih objekata u izgradnji,

– u blizini otvorenih skladišnih prostora,

– u blizini složenog sijena,slame,lisnika,

– u putnom i dalekovodnom pojasu,

– u polju za vrijeme čišćenja njiva od korova.

Ukoliko dođe do izbijanja požara pristupiti gašenju u početnoj fazi a ukoliko dođe do širenja požara obavjestiti Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Srebrenica (tel:440-833 ili 123), Policiju(445-400), Civilnu zaštitu(445-534, 445-533), ŠG Drina (440-012 i 440-283).

NAPOMENA:

U slučaju nepoštivanja ovog obavještenja počinioci će biti sankcionisani u skladu sa Zakonom.

Načelnik opštine

Mladen Grujičić