RADIONICA „KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE“

Neformalna grupa mladih iz Bratunca organizovala je edukativnu radionicu na temu „Komunikacijske vještine“ s posebnim naglaskom na nenasilnu komunikaciju.

Tokom edukativne radionice mladi su imali priliku da kroz interaktivno učešće razmijene iskustva i mišljenje, te na taj način stvore znanja i vještine koje će doprinijeti procesu pomirenja i unapređenja položaja mladih u Bratuncu i Srebrenici.

Učesnici u realizaciji aktivnosti su mladi iz Bratunca i Srebrenice od 15 do 25 godina.

Aktivnost je organizovana u okviru projekta “Promocija mira kroz kratke filmove“ čiji je cilj promocija mira, suživota i tolerancije među mladima kroz edukaciju i snimanje kratkih filmova.

Projekat “Promocija mira kroz kratke filmove“ podržan je od strane USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.