Radionica “Prevencija i tretman dijabetesnog stopala“ u Domu zdravlja Srebrenica

U Domu zdravlja Srebrenica održana je edukativna radionica “Prevencija i tretman dijabetesnog stopala“, koja se sprovodi prema međunarodnom programu Korak po Korak – SbS (Step by Step) i namjenjena je timovima porodične medicine i centara za fizikalnu medicinu.

Ciljevi edukacije su uvećanje znanja i vještina zdravstvenih radnika, kao i ujednačavanje pristupa u liječenju i prevenciji dijabetesnog stopala.

Predavači na radionicama bili su doktori i medicinske sestre koji su stekli međunarodni sertifikat programa iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka.

“Dr Miroslav Zotović” Banja Luka je referentna ustanova za tretman dijabetesnog stopala i protetičku rehabilitaciju.

Medicinski radnici dobili su i brošure “Dijabetes i stopala” koje će se dalje distribuirati pacijentima, a koja sadrži savjete o njezi stopala brizi i spriječavanju razvoja komplikacija na stopalu.

Današnja radionica dio je projekta “Unapređenje prevencije i tretmana dijabetesnog stopala u Republici Srpskoj” koji finansira Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a koje se sprovodi u okviru programa obilježavanja Međunarodnog dana dijabetesa koje je pripremilo Udruženje dijabetičara Srebrenica.