„Poletarac“: Evidencija i upis djece rođene 2010. i 2011. godine

djeca vrticJU dječiji vrtić „Poletarac“ obavještava sve roditelje da će se evidencija i upis djece rođene 2010. i 2011. godine koji iz određenih razloga nisu upisani u Pripremni predškolski program trajati do 10. februara 2017. godine.

Djeca koja nisu boravila u vrtiću potrebno je da do 1. marta dostave:

rodni list
kopiju lične karte roditelja
ljekarsko uvjerenje
bris grla i bris nosa
laboratorijski nalaz stolice

Djeca koja su već polaznici vrtića već su evidentirana i za njih nije potrebna nikakva dokumentacija.

Pripremni predškolski program trajaće od 1. marta do 31. maja, svaki radni dan po tri sata i biće besplatan za djecu koja nisu polaznici vrtića. Ishrana nije uključena u tročasovni boravak.

Ministarstvo prosvjete i kulture obezbijediće potrebne radne i didaktičke materijale.