Predstavljena brošura pod nazivom „Srebrenica – mogućnosti i perspektive“

brosura srebrenicaBrošura pod nazivom „Srebrenica – mogućnosti i perspektive“ zajednički je proizvod opštine i OSCE-a, koji je sponzor štampanja brošure. Brošura ima za cilj prezentaciju svih aktivnosti koje sprovodi opštinska uprava, kao i najavu budućih aktivnosti.

„Ovdje su obuhvaćeni svi poslovi iz oblasti ekonomije i ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i oblasti planiranja, odnosno komunalnog uređenja opštine, tj. komunalnog uređenja urbanog dijela opštine. Ono što se vidi iz brošure jeste da su obuhvaćene i aktuelnosti koje će načelnik i opštinska uprava u naredno vrijeme organizovati na području naše opštine, a sve u cilju uređenja grada, odnosno otvaranja novih radnih mjesta i ekonomskog jačanja opštine“, istakao je Cvijetin Maksimović, načelnik Odjeljenja za privredu i razvoj opštine Srebrenica.

Brošura će biti distribuirana u svih 19 mjesnih zajednica opštine Srebrenica, kako bi građani bili upoznati sa dosadašnjim aktivnostima opštinske uprave, ali i sa aktivnostima koje će tek biti realizovane u budućnosti. Međutim, brošura nije namijenjena samo građanima.

„Brošura je koncipirana tako da obuhvati i geografske i istorijske podatke naše opštine, koji govore o slici Srebrenice, šta je uopšte Srebrenica, i to odmah govori o tome da je brošura namijenjena i onima koji namjeravaju da dođu u Srebrenicu – da ponesu sa sobom određene informacije, ali i onima koji bi da investiraju u našu opštinu – odnosno da bi se informisali o potencijalima Srebrenice“, izjavio je Senad Subašić, samostalni stručni saradnik za projektovanje i razvoj.

U skladu sa informacijama o privrednom i kulturnom razvoju opštine, brošura treba da pomogne širenju pozitivne slike o Srebrenici i njenim građanima, kaže načelnik opštine.brosura predstavljanje

„Iz ove brošure vidi se da smo mi zašli u sve sfere ljudskog života, u sve segmente i svu problematiku koja ovdje vlada, od turizma, sporta, kulture, omladine, zdravstva, industrije, poljoprivrede, voćarstva, stočarstva… To pokazuje da smo krenuli frontalno, na sva polja, da pomognemo na svim poljima u kojima imamo problema“, istakao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.

Ova brošura će biti osnov za naredne brošure, koje su planirane da izlaze jednom godišnje.

„Mislim da je ovo značajno i da je polazna osnova za nove brošure koje će biti potpunije. Sada smo vidjeli nedostatke, šta je potrebno dodati, jer ima dosta stvari koje su se u međuvremenu dogodile i koje je bilo bitno staviti u ovu brošuru, ali mi ćemo to objediniti na kraju godine u jednu godišnju brošuru, koju imamo u planu da radimo“, rekao je načelnik Grujičić.

Krajnji cilj brošure jeste stvaranje dobrih privrednih uslova i privlačenje investitora, samim tim želi se poboljšati kvalitet života i donijeti nova radna mjesta u opštini.