PREDSTAVLJANJE ŽENA SOCIJALNIH PREDUZETNICA SA PODRUČJA OPŠTINE SREBRENICA

Udruženje žena Maja Kravica, u saradnji sa CARE International Balkans organizuje predstavljanje žena preduzetnica sa područja opštine Srebrenica, koje će se održati u utorak, 30og avgusta, 2016 godine, u prostorijama Udruženja žena “Podrinje 1“ u Skelanima, sa početkom u 12 časova.

Cilj predstavljanja je povećati svijest o značaju i potencijalu uključivanja žena u ekonomiju i angažmana u socijalnom preduzetništvu, kroz predstavljanje primjera uspješnih žena – socijalnih preduzetnica- svim stranama uključenim u ekonomski razvoj opštine Srebrenica i regije Birač: lokalnim akterima, drugim ženama – potencijalnim preduzetnicama, zainteresovanoj javnosti.

U predstavljanju će učestvovati preduzetnice: Ljiljana Filipović i Gordana Jovanović, koje imaju razvijene svoje male poljoprivredne biznise u ruralnom području opštine Srebrenica. Govoriće o svojim dosadašnjim iskustvima,dobrim praksama, preprekama na koje su nailazile, te željama i potrebama za dalji razvoj njihovih biznisa.

Događaju će prisustvovati predstavnici opštinskih vlasti, lokalnih NVO-a i predstavnici medija. Skupu će se obratiti CARE project menadžer Branislav Tanasijević i koordinatorica Udruženja žena „Maja“ Kravica, Nada Marković.

Predstavljanje je organizovano u sklopu projekta “Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH- regija Birač“. Ovaj projekat sa ukupnim budžetom od 720.000,00 EUR ima za cilj unapređenje ekonomskog razvoja i stvaranje zaposlenja u regiji Birač finansiran je od strane Evropske unije,a sufinansiran od Austrijske razvojne agencije (ADA) i CARE Austrija.