Predavanje „Principi ishrane i zaštite maline“

malinaPreduzeće “Malina-Bratunac” u saradnji sa Opštinom Bratunac organizovaće predavanje o savremenom uzgoju jagodičastog voća sa temom ”Principi ishrane i zaštite maline”.

Predavanje će biti održano u petak, 3. februara 2017. godine, sa početkom u 12 časova u kino sali u Domu kulture Bratunac. Poziv je otvoren za sve poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Bratunac.

Svi koji dođu imaće priliku da se upoznaju sa najsavremenijim prinicipima ishrane maline, kako hemijskim tako i mikrobiološkim đubrivima. Takođe će biti riječi i o zaštiti zasada preparatima koji su dozvoljeni za upotrebu u EU.