POČELA REKONSTRUKCIJA DOMA ZDRAVLJA U SREBRENICI

Danas su zvanično otpočeli radovi na rekonstrukciji Doma zdravlja u Srebrenici i ambulante u Skelanima. Ovom događaju, pored predstavnika lokalne vlasti, prisustvovao je i Dragan Bogdanić, ministar za zdravstvo i socijalnu zaštitu u Vladi Republike Srpske. Vrijednost radova u iznosu od 471.000 maraka finansira resorno ministarstvo i opština.

Rekonstrukciju dijela objekta Doma zdravlja i ambulante u Skelanima obezbijedilo je resorno ministarstvo i opština.

„Nadam se da će stanovništvo Srebrenice imati dosta koristi od izgrađenih objekata. Adaptacijom Doma zdravlja zdravstveni radnici će sigurno imati bolje uslove za rad i pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite. Mi na ovaj način pružamo podršku razvoju cjelokupne Republike Srpske, odnosno ovim želimo da zdravstveni sistem bude dostupan svim građanima RS i po kvalitetu i obimu“, izjavio je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić.

„Rekonstrukcija će obuhvatiti prizemlje i prvi sprat Doma zdravlja Srebrenica i kompletnu ambulantu u Skelanima. Za sve zaposlene ovo je velika stvar, jer će se uslovi za rad poboljšati i samim tim usluge koje pružamo našim stanovnicima će biti kvalitetnije i bolje“, rekao je Aleksandar Jovanović, direktor Doma zdravlja Srebrenica.

Za opštinu je veliki značaj projekta, a osim ovih, kroz druge projekte radiće se i fasada i krov objekta, najavio je načelnik opštine Mladen Grujičić.

„Mi smo pokrenuli još jedan projekat vrijedan 200.000 za sanaciju vanjske strane Doma zdravlja Srebrenica, oDnosno uređenje krova, što je prioritetno“, naglasio je načelnik Srebrenice Mladen Grujičić.

Završetak radova, prema ugovoru, predviđen je za 150 dana. U Domu zdravlja u Srebrenici registrovano je oko 7500 pacijanata, a nakon završetka radova oni će imati mnogo bolje uslove za liječenje, a zaposleni za rad.