Osnovano Ekološko udruženje „Fagus“

EkologijaDanas obilježavamo Svjetski dan zaštite voda, među ekološkim aktivistima jedan od najznačajnijih praznika. U situaciji kada oko milijardu ljudi na planeti nema stalni pristup vodi za piće, a, istovremeno, još dvije i po milijarde ljude ima pristup samo bakteriološki neispravnoj vodi, bitno je ukazivati na problem, kako bismo svi poveli više računa o onome što imamo i kako ne bismo ostali bez toga, iako naša zemlja obiluje izvorima i zalihama čiste vode.

Na području Srebrenice i Bratunca osnovano je još jedno ekološko udruženje koje će se baviti upravo ovim problemima. Udruženje „Fagus Srebrenica-Bratunac“ osnovala je grupa ekološki osviještenih entuzijasta iz Srebrenice i Bratunca, a svoje aktivnosti će ponajviše usmjeriti na očuvanje voda na našim prostorima.

„Mi smo jedno mlado ekološko udruženje sa starim problemima. Mi u osnivanju imamo po pet visokoobrazovanih članova iz Bratunca i Srebrenice, koji direktno ili indirektno imaju veze sa ekologijom. Svoje aktivnosti ćemo bazirati više na podizanju svijesti kod stanovništva  o bitnosti ekologije za cjelokupno čovječanstvo i planetu, ali ćemo, takođe, organizovati i praktične akcije, kao što su, naprimjer, akcije čišćenja površina, korita rijeka, pošumljavanja“, rekao je za UPSMedia Oliver Prgomelja, predsjednik novoosnovanog udruženja.

Udruženje „Fagus“ je dobilo ime na osnovu latinskog naziva za bukvu, a razlog je to što, kako govore aktivisti udruženja, bukva ima veliki značaj za ekologiju, navodeći podatak da jedno stablo bukve može da upije i uskladišti oko stotinu litara vode.