Opština Bratunac objavila konkurs za izbor direktora javnih ustanova

opstina bratunacOpština Bratunac raspisala je Javne konkurse za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnih odbora u Javnim ustanovama čiji je osnivač opština Bratunac i izbor i imenovanje Odbora za žalbe opštine Bratunac.

 

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora u Javnim ustanovama čiji je osnivač opština Bratunac odnosi se na direktore: JU „Centar za socijalni rad“ Bratunac, JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Bratunac, JZU „Dom zdravlja“ Bratunac i JU „Dom kulture“ Bratunac.

Javni konkurs za članove Upravnog odbora u Javnim ustanovama odnosi se na: tri člana Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad“ Bratunac; pet članova Upravnog odbora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Bratunac: tri člana – predstavnici osnivača, jedan član – predstavnik stručnog osoblja ustanova, jedan član – predstavnik savjeta roditelja; tri člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Bratunac; tri člana Upravnog odbora JU „Dom kulture“ Bratunac; tri člana Upravnog odbora JU „Turistička organizacija“ Bratunac.

Tekst Javnog konkursa preuzmite OVDJE.

Javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za žalbe opštine Bratunac raspisan je za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe Opštine Bratunac.

Predsjednika i članove Odbora za žalbe Opštine Bratunac imenuje Skupština opštine nakon sprovedenog Javnog konkursa na mandatni period od četiri godine.

Tekst Javnog konkursa možete pogledati na OVOM LINKU.