Opština Bratunac odabrana za učešće u projektu ReLOaD

opstina bratunacPartnerski odbor projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD, u okviru drugog ciklusa javnog poziva za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini odabrao je novih jedanaest opština za učešće u projektu: Bratunac, Brod, Sarajevo Centar, Gradačac, Kakanj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Vitez i Vogošća.

Jedanaest novoizabranih opština se pridružuju ranije odabranim opštinama i gradovima, te će projekat ReLOaD ubuduće sarađivati sa 21 jedinicom lokalne samouprave u BiH.

Prijave su vrednovane na osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma, a jedan od ključnih bio je stepen saradnje jedinica lokalne samouprave sa civilnim društvom, te rezultati koje su jedinice lokalne samouprave ostvarile pri raspodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva.

Opštine i gradovi će raditi na aktivnostima koji će osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti rad civilnog društva na pružanju usluga za građane u lokalnim zajednicama.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), stoji u saopštenju Opštine Bratunac.