Održan redovni sastanak Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Srebrenica

U prostorijama UNDP-a u Srebrenici održan je 18. redovni sastanak Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Srebrenica.

Ispred UNICEF-a prisustvovale su Jasmina Babić i Dženana Šabić Hamidović, kao i predsjednik komisije Bego Bektić.

Sastanku je prisustvovao mali broj članova komisije, zbog čega je riješeno da se pitanje članstva preispita ponovo i nakon toga da se organizuje ponovni sastanak radi utvrđivanja dosadašnjeg rada.

Od članova komisije zatražene su i informacije o aktivnostima i napretku ažuriranja SZI baze podataka, kao i informacije o radu Operativnog tima i o nastavku projektnih aktivnosti u okviru Birač 2 projekta – izrada nove analize stanja i novog akcionog plana.

Nikakva konačna odluka nije se mogla donijeti zbog nedovoljnog broja prisutnih članova.

Projekat je zajednička inicijativa UNDP-a, UNICEF-a i UNHCR-a koja se temelji se na prethodno realizovanoj i tekućoj podršci opštinama u regiji Birač, te potiče na međuopštinsku i regionalnu saradnju kako bi se pružila podrška partnerskom pristupu.