Održan prvi dio druge sjednice SO Srebrenica

iisosrebrenicaDanas je započeta Druga redovna sjednica Skupštine Opštine Srebrenica, na kojoj nisu prisustvovali odbornici kluba „Povratnika za Srebrenicu“.

Sjednica je protekla onako kako je to predviđeno, bez ikakvih incidenata. Odmah na početku je usvojen program rada SO Srebrenica za 2017. godinu, usvojen je i izvještaj o radu načelnika opštine za 2016, nakon što je načelnik opštine Mladen Grujičić izložio program rada za 2017, u kojem je prema riječima načelnika akcenat njegovog rada stavljen na ravnomjerni razvoj opštine Srebrenica, uključujući i ruralne dijelove naše opštine. Cilj planiranog programa je na ekonomskom razvoju opštine, stvaranje boljih uslova za život građana, te otvaranje novih radnih mjesta. Odlučeno je da se sljedeću sjednicu pripremi i odluka o izmjeni projekata koji se finansiraju sredstvima obezbjeđenim od strane Vlade Srbije. Nakon usvajanja ovog zaključka data je polučasovna pauza u radu skupštine.

Nakon pauze odbornici su nastavili sa radom u okviru tačke: razrješenje dosadašnjih i izbora novih radnih tijela skupštine. Nakon kraće diskusije, izabrani su novi: Komisija za nagrade i priznanja, Komisija za vjerska pitanja, Komisija za ljudska prava, Savjet za sport kulturu i omladinu, Komisija za mjesne zajednice, Komisija za zaštitu okoline, vjerskog i kulturnog naslijeđa, Komisija za implementaciju etičkog kodeksa, Komisija za formiranje opštinskog razvoja, Odbor za društveni razvoj i predstavke, Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju, Odbor za porodicu i Nadzorni odbor.

Tačka koja je uslijedila, izazvala je mnogo polemike i diskusije. Odbornicima SO Srebrenica pročitan je Izvještaj o radu Nadznornog odbora JP „JS RTV Srebrenuca“ za 2016. godinu. Odbornici su izrazili nezadovoljstvo radom nadzornog odbora jer je, prema njihovim riječima, uređivačka politika u proteklom periodu bila pristrasna, a vijesti su objavljivane selektivno, čime je, između ostalog kršen i zakon. Stavljena je i primjedba da se informacije koje su od značaja za opštinu, moraju objavljivati, s obzirom da je opština osnivač ove medijske kuće. Ponuđeni izvještaj odbornici su odbili jednoglasno pa su se, samim tim, stekli uslovi da skupština razriješi dužnosti dosadašnji nadzorni odbor, što je i učinjeno. Izabrani su i novi članovi nadzornog odbora.

Odbornici su odlučili da prekinu sjednicu i da je nastave 7. februara, kako bi novi Nadzorni odbor imao vremena sačiniti kvalitetan izvještaj o radu JP „JS RTV Srebrenica“ za 2016. godinu.