Od juče u Srebrenici postoji Centar za stres i traumu

Juče je u Srebrenici održana osnivačka skupština UG „Centar za stres i traumu“.

Misija novoosnovanog udruženja je unapređenje psihološkog zdravlja, kvaliteta života i socijalnog uključivanja stanovništva, sa posebnim akcentom na osobe koje su žrtve stresa, torture, traume i kršenja ljudskih prava te onih koji su društveno marginalizovani ili u riziku od marginalizacije.

Članovi osnivačke skupštine su profesionalci različitih struka koji se zalažu za unapređenje mentalnog zdravlja, demokratske vrijednosti, odgovornost i vladavinu prava.

Izabrani su članovi upravnog odbora: dipl. defektolog Jasna Avdić (predsjednik UO), spec.porodične medicine dr Radomir Pavlović, dipl. defektolog Vesna Jovanović, med. tehičar – radni terapeut Predrag Petrović i dipl. psiholog, sistemski porodični savjetnik Ivan Kuč.

Za predsjednika Skupštine izabran je Predrag Petrović, a za predsjednika Udruženja Ivan Kuč.