Novi smjerovi u školi i na fakultetu u Srebrenici

srebrenicaDelegacija Opštine Srebrenica, zajedno sa predstavnicima Srednjoškolskog centra Srebrenica, razgovarali su sa ministrom obrazovanje prosvjete i kulture Republike Srpske o uvođenju novih smjerova u školi i na fakultetu u Srebrenici.

Prema riječima Cvijetina Maksimovića, treba dosta stvari da se poklopi da bi plan bio i ostvaren.

“Plan jeste bio da zajedno sa Srednjom školom otvorimo poljoprivredne smjerove. S druge strane, za otvaranje nove studijiske grupe potrebno je mnogo više jer bi studenti morali pohađati i praktičan dio nastave, a to sadašnji uslovi ne mogu ponuditi. Pravni fakultet Istočno Sarajevo početkom školske godine nije upisao nove studente, a cilj je pokrenuti novi deficitarni smjer kako bi mladi imali priliku da se školuju u svom mjestu, a to je prilika da i drugi dođu kod nas”, izjavio je Cvijetin Maksimović, Odjeljenje za društvene djelatnosti i javni servis u Srebrenici.

Obavljeno je i istraživanje, te je zaključeno da je uvođenje poljoprivrednog smjera u Srebrenici stvarna potreba.

Momčilo Cvjetinović, direktor SŠC Srebrenica, kaže da je Ministarstvu prosvjete i kulture RS poslat prijedlog plana za uvođenje novog smjera u SŠC.

„Naš prijedlog je da uvedemo poljoprivredni smjer – poljoprivredni tehničar, što bi bilo nešto novo u Srebrenici”, rekao je Momčilo Cvjetinović, direktor SŠC Srebrenica.