Novi domovi za pet porodica

U Srebrenici su dodijeljeni ključevi novoizgrađenih kuća za povratnike u ovu opštinu. 5 porodica dobilo je novu šansu za život na ognjištima i nisu krili emocije zbog toga. Kuće su nastale zahvaljujući podršci Federalnog Ministarstva za izgbjegla i raseljena lica koja već duži vremenski period sarađuje sa opštinom Srebrenica i ulaže u izgradnju i poboljšanje života Srebreničana.

„Živim u selu Staroglavica, ova donacija mi znači puno i zahvalan sam svima koji su nam obezbjedili kuće. Ovo će doprinijeti očuvanju sela i ljudima treba pomoći da se vrate u svoja sela“, rekao je Suad Mehmedović jedan od

Stanovnicima su ključeve uručili načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković i savjetnik Federalnog Ministra za izbjegla i raseljena lica Nisvet Mujanović.

„Danas smo obuhvatili pet korisnika i nadamo se da će ove porodice do proljeća imati svoje kući i uglavnom su obuhvaćena sela koja su u velikoj mjeri uništena tokom proteklog rata. Naš cilj je da obnovimo i oživimo sela, a u narednom periodu ćemo nastaviti ovakve projekte“, rekao je Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.

„Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je nosilac ovog projekta, zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i Fondom za projekat. Dio ovih korisnika su izabrani po javnom pozivu koji je raspisan u 2015.godini, a drugi dio je prijedlog lokalne zajednice. Ovo je samo jedan od projekata u kome učestvujemo a planiramo da nastavimo u tom trendu“, rekao je Nisvet Mujanović, savjetnik Federalnog Ministra za izbjegla i raseljena lica.

Ovakvi projekti će biti nastavljeni i u 2017.godini. Već su raspisani novi javni pozivi putem kojih će građani moći da apliciraju za pomoć.