Ministar Mirjanić posjetio Srebrenicu

ministar_mirjanicDelegacija ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, na čelu sa ministrom Stevom Mirjanićem, posjetila je danas Srebrenicu, gdje je obavila sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima iz ove opštine.

Sastanak je održan u sali SO Srebrenica, a prisustvovali su poljoprivredni proizvođači iz cijele opštine. Proizvođači su informisali ministra o najvećim problemima sa kojima se susreću. Na sastanku je dogovoreno i da se radi na ojačavanju kapaciteta za preradu poljoprivrednih sirovina koje se proizvode u Srebrenici.

„Osnovna poenta je u tome da se prepoznala jedna šansa, jedna mogućnost da se na bazi onoga sa čim raspolaže opština koristi kao razvojna šansa, razvojna prilika za proizvodnju, za zapošljavanje i tome slično. Tu smo se dogovorili da će osnovno polazište biti daljnji razvoj govedarstva, u dijelu koji se odnosi na proizvodnju mlijeka, a tu je i proizvodnja mesa“, rekao je ministar Mirjanić za UPSMedia, po okončanju sastanka

U budučnosti će se raditi na tome da se u Srebrenici organizuje prerada mlijeka, mlijeka i voća, što će direktno omogućiti otvaranje do pedeset radnim mjesta.

„Ono što mene raduje i što je obradovalo ministra jeste da smo došlo do konkretnih tema, odnosno do konkretnih prijedloga od strane naših proizvođača, zadrugara koji su bili na ovom sastanku prisutni i koji su svojim sugestijama doprinjeli da što kvalitetnije uradimo strateški plan razvoja opštine Srebrenica u smislu poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, voćarstva i stočarstva“, rekao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić

Poljoprivredni proizvođači naglašavaju da im je ovakav sastanak bio neophodan i da ih raduje obećanje ministra Mirjanića da će se ovaj sastanak ponoviti za nekoliko mjeseci, kako bi se procjenili napravljeni pomaci.

„Ja mislim da sam i ja zadovoljan i da su svi poljoprivredni proizvođači injeli svoje probleme, tako da, ovo nam je prvi put da se sastanemo sa ministrom oči u oči, što kaže, i da iznesemo svoje probleme, tako da nam je on obećao da će i opštinsku administraciju malo da pritisne po tom pitanju da više povedu računa o nama“, napominje Dragan Đokanović, jedan od prisutnih poljoprivrednih proizvođača.

Poljoprivredna proizvodnja u opštini Srebrenica sve više dobija na značaju i sve je više porodica kojima ona predstavlja osnovni izvor prihoda.