Ljiljana Bulatović odustala od učešća u „Petrovdanskim danima“

srebrenicaLjiljana Bulatović obratila se otvorenim pismom narodu Srebrenice, načelniku opštine Mladenu Grujičiću i Organizacionom odboru za obilježavanje stradanja Srba Srebrenice, u kojem odustaje od učešća u „Petrovdanskim danima 2017“.

U nastavku pismo prenosimo u cjelosti:

„NARODU SREBRENICE
ORGANIZACIONOM ODBORU ZA OBILjEŽAVANjE STRADANjA SRBA SREBRENICE
NAČELNIKU OPŠTINE SREBRENICA MLADENU GRUJIČIĆU
SREDSTVIMA INFORMISANjA

O T V O R E N O P I S M O

POVOD DA VAM SE OVIM PUTEM OBRATIM JESTE PRIMITIVNA HAJKA NA MOJE UČEŠĆE U PROGRAMU “PETROVDANSKI DANI 2017.“, NAJAVLjENO KAO “DOKUMENTARNO VEČE SA LjILjANOM BULATOVIĆ“, KOJU JE ZAPOČEO BIVŠI NAČELNIK OPŠTINE ĆAMIL DURAKOVIĆ, A KOME SU SE PRIDRUŽILE UOBIČAJENE SREBRENIČKE I ŠEST TZV. NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ SRBIJE. NIJE IM TO PRVA ZABRANA. RANIJE SU MI PRETILI LINČOM PET HILjADA MUSLIMANA, HAPŠENjEM I ZABRANOM DA PREĐEM DRINU.

I TADA SAM POSTUPILA PO PROCENI BORAČKE ORGANIZACIJE SREBRENICE: ODUSTALA SAM DA TOGA DANA DOĐEM U DOM KULTURE SREBRENICE. ALI NISAM ODUSTALA OD ISTINE. KNjIGA, KOJA JE OVOG PUTA NAJAVLjENA ZA PROMOCIJU, ZOVE SE “SREBRENICA – LAŽ I PODVALA SRBSKOM NARODU“, JESTE ČETVRTA MOJA KNjIGA ISTINE O FENOMENU SREBRENICE, KOJA SE VEĆ GODINU DANA NALAZI U GRADSKOJ SREBRENIČKOJ BIBLIOTECI I U MNOGIM PORODICAMA PODRINjA. U NjENIM KORICAMA NALAZI SE ČISTA ISTINA, KAO U SVIM MOJIM KNjIGAMA, KOJE SAM POSVETILA STRADANjU SRPSKOG NARODA, I NE SAMO SRPSKOG NARODA. ALI SAM OBJAVILA I ODGOVOR NA PITANjE: ZAŠTO SREBRENICA?

GOSPODO, POSLE ČETVRTINE VEKA ZLOČINA BEZ KAZNE NAD SRPSKIM NARODOM U PODRINjU I ČITAVOJ BOSNI I HERCEGOVINI, POSLEDNjE ŠTO BIH UČINILA U MOM ISTINITOM ŽIVOTU JESTE DA OMOGUĆIM DESTRUKTIVNIM, POTROŠENIM LIKOVIMA I NjIHOVIM NALOGODAVCIMA, DA DOLIJU ZLU KRV MEĐU NARODOM DA SE I DALjE POIGRAVAJU SA BOLOM OŽALOŠĆENIH PORODICA I DA SREBRENICU DRŽE NA NIŠANU MRŽNjE, DA BI VLADALI. TAKVA VLAST U SREBRENICI JE IZGUBILA SVOJ TRON. VOLjOM NARODA.

A JA ĆU U IME MOG LIČNOG DOSTOJANSTVA, U IME MOJIH TEMELjA VASPITANjA, U IME POŠTOVANjA ČASTI BORACA KOJI SU ŽRTVOVALI SVOJE ŽIVOTE U ODBRANI OD POVAMPIRENIH USTAŠKIH ZLOČINACA, U IME NjIHOVIH RODITELjA I POTOMAKA – OPET ODUSTATI DA U NAJAVLjENO VREME DOĐEM U MOJU SREBRENICU. ALI NEĆU ODUSTATI OD PROJEKTA, NAIZGLED NEVEROVATNOG – “ZAŠTO VOLIM SREBRENICU“!

I PRENEĆU SLEDEĆI PUT POZDRAVE SREBRENIČANIMA OD JUBILARNOG SVESLOVENSKOG KONGRESA, ODRŽANOG U RUSIJI KRAJEM PROŠLOG MESECA. I POKAZAĆU MOJ DOKUMENTARNI FILM O ŽRTVAMA RUSKIH DOBROVOLjACA U ODBRANI SRPSKOG VIŠEGRADA.

I, NARAVNO, NEĆU ODUSTATI DA 7.OG JULA OVE GODINE UČESTVUJEM U BOLNOJ SVEČANOSTI – POMENU SRPSKIM ŽRTVAMA, SAHRANjENIM U BRATUNCU.
NAJZAD, SRPSKOJ OPŠTINI SREBRENICA ŽELIM DA SVOJU SNAGU UGRADI U SVOJU BUDUĆNOST USPEHA, LjUBAVI, POŠTOVANjA I SAMOPOŠTOVANjA! A NAČELNIKU MLADENU GRUJIČIĆU ŽELIM DA OPSTANE NA SVOM DOSTOJANSTVENOM PUTU , ZBOG KOJEGA SU GA VEĆINA SREBRENIČANA IZABRALI. 

NARODU SREBRENICE ZAHVALjUJEM ŠTO MI SVE OVE GODINE UKAZUJE POŠTOVANjE I U SREBRENICI SE OSEĆAM KAO U SVOM ZAVIČAJU.
POZDRAVLjAM ISKRENIM SRCEM ISTRAJNOST SRPSKIH INSTITUCIJA SREBRENICE DA NEGUJE POŠTOVANjE SVOJE ISTINITE ISTORIJE.

LjILjANA BULATOVIĆ MEDIĆ,
BEOGRAD, 6.JULA 2017.“, navodi se.