Konkurs za izbor direktora Doma zdravlja Bratunac

nova zgrada doma zdravlja bratunacSkupština opštine Bratunac raspisala je Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU „Dom zdravlja“ Bratunac i nepopunjenih mjesta članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač opština Bratunac.

Konkurs za članove upravnih odbora odnosi se na: tri člana Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad“ Bratunac i tri člana Upravnog odbora JU „Dom kulture“ Bratunac.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u šalter salu Opštinske uprave Bratunac ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Bratunac, Ul. Svetog Save br. 260. sa naznakom „Komisija za sprovođenje postupka po Javnom konkursu“ (i navesti naziv ustanove za koju se prijava dostavlja). Prijave se podnose u zatvorenim kovertama posebno za svaku poziciju.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a više informacija potražite OVDJE