Još jedna radionica na temu komunikacijskih vještina

Neformalna grupa mladih iz Bratunca organizovaće edukativnu radionicu na temu „Komunikacijske vještine“ s posebnim naglaskom na nenasilnu komunikaciju.

Radionica će biti održana 26. novembra 2016. u prostorijama UG „SARA“, sa početkom u 11 časova.

Tokom edukativne radionice mladi će imati priliku da kroz interaktivno učešće razmijene iskustva i mišljenje, te da na taj način stvore znanja i vještine koje će doprinijeti procesu pomirenja i unapređenja položaja mladih u Bratuncu i Srebrenici.

Aktivnost se organizuje u okviru projekta “Promocija mira kroz kratke filmove“ čiji je cilj promocija mira, suživota i tolerancije među mladima kroz edukaciju i snimanje kratkih filmova. Edukativna radionica za cilj ima upoznavanje mladih sa komunikacijskim vještinama, posebno sa nenasilnom komunikacijom.

Učesnici u realizaciji aktivnosti će biti najmanje 15 mladih iz Bratunca i Srebrenice od 15 do 25 godina.

Projekat “Promocija mira kroz kratke filmove“ je podržan od strane USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.