Izložbeni sajam u Bratuncu

Prema statistikama, u BiH se 2/3 žena u ruralnim zajednicama definišu kao domaćice, imaju loš pristup zdravstvenoj zaštiti, loš pristup obrazovanju. 15. oktobra obilježen je Međunarodni dan žena na selu, i tim povodom u Bratuncu je održan izložbeni sajam.

Organizatori su bili UG „Vive Žene“ Tuzla, a obilježavanje Međunarodnog dana žena na selu nastavljeno je upravo u Tuzli, još jednim izložbenim sajmom.

„Položaj žena u ruralnim zajednicama je težak, većina je nezaposlena, imaju loš pristup zdravstvenoj zaštiti, loš pristup obrazovanju, zbog čega jako rano odustaju od obrazovanja, jako puno rade, i to potpuno iste poslove kao muškarci. Ovo je mali način da se prezentuje ono što one proizvode, u svakom slučaju će pomoći da građani upoznaju ono što one rade“, rekla je Mima Dahić, koordinatorica u UG „Vive žena“.

Na sajmu je svoje proizvode predstavilo desetak udruženja žena, a jedno od njih je i UŽ „Jadar“ Konjević Polje.

„Predstavljamo domaću hranu, slatko, pekmez od jabuka, šljiva, šipka, domaći ajvar, sirće, ručne radove. Radimo na edukaciji žena na selu, na osnaživanju“, kazala je Hazila Bašić, predstavnica Udruženja žena „Jadar“ Konjević polje.

I UŽ „Priroda“ Bratunac učestvovalo je na ovom sajmu.

„Mi ovim želimo na neki način da doprinesemo vidljivosti onoga što žene na selu rade, odnosno želimo da ljudi vide šta sve žene rade, mada je ovo samo jedan mali dio. Već dugi niz godina pokušavamo da promovišemo, odnosno da učinimo vidljivim doprinos žena na selu razvoju porodice, razvoju zajednice i uopšte u razvoju cjelokupnog društva jer to nije na najbolji način prepoznato i pogotovo žene na selu su vrlo marginalizovana grupa žena“, izjavila je Željana Pjevalica ispred UŽ „Priroda“.

Pored izložbenog sajma, u Bratuncu je organizovan i okrugli sto na temu „Položaj žena u ruralnim zajednicama“, gdje se diskutovalo o položaju žene u opštini Bratunac, o muško-ženskim odnosima u ruralnim zajednicama i koje korake trebaju preduzeti da bi ovaj problem bio rješen. Jedno je sigurno, žene su riješene da poprave svoj položaj i da se izbore za ravnopravnost.