Informacija o stanju u opštini Srebrenica

Nakon danas održanog sastanka Kolegija načelnika opštine Srebrenica i predstavnika Komunalnog preduzeća, izdato je saopštenje za javnost, koje prenosimo u cjelosti:

„Na sastanku , koji je održan 11.01.2019. godine, konstatovano je sledeće :

* Situacija vezana za čišćenje snijega je zadovoljavajuća;

* Glavni putni pravci se redovno čiste;

* Snabdijevanje električnom energijom i vodom je uredno, bez prekida

* Predsjednici savjeta Mjesnih zajednica se redovno kontaktiraju u cilju informacija na terenu;

* Na osnovu informacija sa terena nema životno ugroženih stanovnika;

* Sve službe su u funkciji prevazilaženja problema na terenu;

* Pozivamo stanovništvo na strpljenje zbog novonastale situacije;

* Ovim putem obavještavamo stanovništvo , vlasnike radnji kao i direktore Javnih ustanova da su dužni i obavezni da angažuju sopstvene resurse kako bi ispred svojih objekata i institucija vršili čišćenje sniježnog nanosa , odnosno da svojim djelovanjem ne ometaju odvijanje saobraćaja što je precizirano Odlukom načelnika o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Srebrenica;

* Zadužuje se Komunalna policija da naloži mjere iz pomenute Odluke, te da izvrši kontrolu nad sprovedenim nalozima;

* Osoba zadužena za koordinaciju sa stanovništvom je Bojan Josipović , načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove , kontakt telefon 065/250-162 , 056/445-515“, stoji u saopštenju.