Dani pacifizma u Bratuncu

Bratunačka i srebrenička omladina odlučila je da preuzme sudbinu u svoje ruke, da sami budu krojači svoje sudbine i budućnosti. Odluči su da pokažu ljudima kako mir i zajedništvo žive na ovim prostorima i kako su svi ljudi žive spokojno i da slika koja najčešće odlazi sa ovih prostora pogrešna.

Mladi žele da žive spokojno i mirno sa svim ljudima i da se ne prave razlike po vjeri i imenima. Iz tog razloga, grupa mladih aktivista organizuje aktivnosti na kojima se druže i čine čvrste korake ka očuvanju mira i prosperiteta zajednice.

„Treba da znamo da smo svi isti, da svi udišemo vazduh i da treba da volimo jedni druge, jer samo zajedno možemo da promenijenimo ovo što je sad u našoj zemlji“, rekla je Miljana Marinković.

„Ja, kao mlada osoba, želim da smanjim mržnju medju nama mladima, iako je nažalost puno prisutna. Imam dosta prijatelja druge nacionalnosti i to ne predstavlja problem, a cilj nas mladih treba biti da gradimo mir i da nas ponovo učinimo cjelinom, te da širimo prijateljstvo umjesto mržnje“, dodala je Ajla Imširović.

U okviru aktivnosti „Dani pacifizma“ u Bratuncu mladi su imali priliku da se sretnu sa porodicama civilnih žrtava rata različite etničke pripadnosti, te da u okviru gradske manifestacije „Drinski slalom“ pošalju poruke mira.

„Pokazali smo zapravo da možemo biti zajedno na istom čamcu, gdje smo se smijali, dogovarali, što samim tim pokazujemo poštovanje i uvažavanje različitosti što bih zaključio time da možemo da napravimo bolju budućnost“, izjavio je Asmir Šestan.

Projekat „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou“ je finansijski podržan od švedske Fondacije Kvinna till Kvinna koji „Forum Žena“ implementira u partnerstvu sa „HO Horizonti „

„Na ovaj način smo pokazali da mladi iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine mogu zajedno funkcionisati da imamo zajedničke probeme i potrebe koje namjeravamo u budućnosti rješavati.“, rekla je Dragana Đurić, aktivistkinja u Udruženju „Forum žena“ Bratunac.

Kroz različite projektne aktivnosti uključeno je preko 100 aktivista mladih koji bi trebli da razviju lokalne zagovaračke Akcione planove i Strategije za izgradnju mira u lokalnim zajednicama.