„Dani maline Bratunac 2017“: Prijave na konkurs za dodjelu nagrada

dani malineOrganizacioni odbor XI Međunarodnog sajma poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma „Dani maline“ poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da se prijave na konkurs za dodjelu nagrada za:

I  PROIZVODNjU MALINE

Uslovi za prijavu su:

1.  Minimalna površina zasada maline 2 dunuma;

2.  Da je u zasadu postavljen sistem za navodnjavanje;

3.  Minimalna količina predate maline u prethodnoj sezoni 1.000 kg po dunumu;

Uz prijavu predati:

      Potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;

      Potvrdu od otkupljivača iz 2016.god.

II   DRVENASTO VOĆE

Uslovi za prijavu  su:

    Da je voćnjak u intenzivnom zasadu, star od 2 do 10 godina, gdje se primjenjuju sve agro-tehničke mjere;
    Da je posađena minimalna površina 2 dunuma jedne voćne vrste;
    Da je minimalan broj sadnica po jedinici površine:

        za jabučaste voćke 100 sadnica po dunumu,

        za koštičave voćke 80 sadnica po dunumu,

        za lješnik 50 sadnica po dunumu,

        za orah 10 sadnica po dunumu .

Uz prijavu predati:

     Potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;

III   PČELARSTVO

Uslovi za prijavu su:

    Da proizvođač posjeduje najmanje 30 proizvodnih košnica na teritoriji opštine Bratunac;
    Da je pčelar sa područja opštine Bratunac;
    Da je član Udruženja pčelara;

Uz prijavu predati:

     Potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;

IV   MLjEKARSTVO

Uslovi za prijavu su:

    Najmanje 5 muznih grla u proizvodnji;
    Prosječna dnevna proizvodnja mlijeka po grlu minimalno 15 litara,
    Da se farma nalazi na teritoriji opštine Bratunac;
    Higijena mlijeka (klasa mlijeka)

Uz prijavu predati:

     Potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;

     Kopiju mliječnih kartona;

     Kopiju platne liste ili fakture izdate od mljekare za prethodna 3 mjeseca;

Za najuspješnije proizvođače iz navedenih oblasti obezbjeđene su  nagrade i to:

1. MJESTO – Zlatna plaketa

2. MJESTO – Srebrna plaketa

3. MJESTO – Bronzana plaketa

Prijava za učešće može se preuzeti od danas, 3. maja, u šalter sali Opštine Bratunac svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova.

Popunjene prijave i ostalu dokumentaciju predati u šalter sali Opštine Bratunac najkasnije do 15.00 časova 02.06.2017.godine.

Pravo na učešće za izbor najboljeg proizvođača imaju svi poljoprivredni proizvođači koji su nastanjeni i čija je proizvodnja na teritoriji opštine Bratunac.