Dalekovod između Srebrenice i Ljubovije biće završen tokom 2020. godine?

struja-x-400x230Dalekovod sa naponom od 110 kV između Trafostanice Srebrenica i Trafostanice Ljubovija mogao bi da bude pušten u rad tokom 2020. godine.

Kako tvrde u preduzeću Elektromreža Srbije, njegova dionica – od Ljubovije do državne granice sa BiH, u dužini od 2,6 kilometara, trebalo bi da bude završena tokom 2019. godine.

I radovi u BiH bi trebalo da budu gotovi u istom periodu, što znači da bi dalekovod trebao da bude u funkciji početkom 2020. godine.

Prvi koraci u realizaciji ovog projekta napravljeni su u novembru 2016, potpisivanjem Sporazuma o namjerama između preduzeća Elektromreža Srbije, Elektroprenos BiH i Nezavisnog operatora sistema u BiH.

Projekat, odnosno energetska interkonekcija Srbije i Bosne i Hercegovine preko ovog dalekovoda, jedan je od planova o kojem je bilo riječi na prvom zajedničkom sastanku Vlade Srbije i Vijeća ministara BiH, u novembru 2015. godine.

Izgradnja dalekovoda u Srbiji, od Ljubovije do granice sa BiH, finansirana je iz sredstava Elektromreže Srbije, dok dio u BiH finansira Elektroprenos BiH.

Krajem novembra 2017, SO Ljubovija počela je i prve konkretne aktivnosti na tom projektu, donošenjem odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju dalekovoda 110 kV Ljubovija-granica BiH. PDR je završen i od 11. januara naći će se na ranom javnom uvidu, nakon čega će svi zainteresovani imati 15 dana da daju svoje komentare i sugestije.

Kako je u izrađenom dokumentu navedeno, izgradnjom dalekovoda bio bi riješen problem radijalnog napajanja transformatorskih stanica TS Srebrenica, TS Krupanj i TS Ljubovija. Takođe, riješio bi se i problem neispunjenosti kriterijuma sigurnosti N-1 za ispade dalekovoda TS Osečina-TS Krupanj, TS Krupanj-TS Ljubovija i TS Srebrenica-kruta veza Konjević Polje-TS Vlasenica-TS Zvornik.

Izgradnjom navedenog dalekovoda, smanjila bi se i neisporučena električna energije u transformatorskim stanicama TS Srebrenica, TS Krupanj i TS Ljubovija, do koje dolazi u periodima neraspoloživosti dalekovoda TS Osečina-TS Krupanj, TS Krupanj-TS Ljubovija i TS Srebrenica-kruta veza Konjević Polje, za vrijeme izvođenja planiranih i neplaniranih isključenja u svrhu njihovog redovnog održavanja i za vrijeme ispada zbog kvarova, navedeno je iz Elektromreže Srbije, a navodi se na portalu EKapija.

Tekst preuzet sa EKapija