Bratunac: Poziv budžetskim korisnicima

U skladu sa članom 29. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, Odjeljenje za finansije Opštinske uprave Bratunac donijelo je Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Bratunac za 2019. godinu.

U cilju izrade Nacrta budžeta opštine Bratunac za 2019. godinu, svi budžetski korisnici (potrošačke jedinice), odjeljenja i odsjeci dužni su da, primjenom člana 30, a u skladu sa članom 25. pomenutog Zakona, sačine svoj budžetski zahtjev (prijedlog finansijskog plana) za narednu godinu i dostave ga Odjeljenju za finansije.

Krajnji rok za dostavljanje budžetskih zahtjeva je 15.09.2018. godine. U slučaju nepoštovanja rokova iz budžetskog kalendara, predviđene su sankcije po članu 64. pomenutog Zakona.

Za niže budžetske korisnike koji budžetske zahtjeve dostavljaju resornom Odjeljenju, rok za dostavu je 08.09.2018. godine.

Budžetski zahtjev korisnika, koji posluje kao samostalni pravni subjekt, u skladu sa posebnim propisom (Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o sistemu javnih službi i dr), treba prethodno da bude odobren od strane nadležnog organa (Upravnog odbora i sl), u skladu sa njegovim Statutom.

Budžetski korisnici su dužni da se pridržavaju utvrđene visine budžetskog okvira (u finansijskim planovima za 2019. godinu, odnosno budžetski okvir za 2019. godinu treba da iznosi koliko i okvir budžeta za 2018. godinu prije uključivanja kreditnih sredstava i transfera koji su rebalansom budžeta uključeni). Potrošačke jedinice koje su imale na raspolaganju sredstva po osnovu kredita i transfera, u finansijski plan za 2019. godinu ista ne uključuju i ne raspoređuju u potrošnju.

Ovjereni budžetski zahtjevi se dostavljaju Odjeljenju za finansije i elektronski na mail: finbrat@teol.net i u pisanoj formi preko šalter sale opštine Bratunac.

Uputstvo sa prilozima možete preuzeti sa Web stranice: www.opstinabratunac.com

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 056/410-480
(Radmila Tešić, šef Odsjeka za budžet u Odjeljenju za finansije).

Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Bratunac za 2019. godinu može se preuzeti OVDJE.

Izvor: Opština Bratunac