BRATUNAC: KONKURS ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Opština Bratunac raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija studentima, a u školskoj 2016/17 Opština Bratunac će stipendirati 100 redovnih studenata prvog ciklusa državnih fakulteta.

Sredstva koja su odobrena u budžetu Opštine Bratunac za 2017.godinu rasporediće se na:

    15  stipendija  studentima prve godine
    15 stipendija studentima na osnovu prosjeka ocjena tokom studiranja ( prosjek iznad 8,00  )
    70 stipendija  studentima čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, studentima bez roditelja i studentima – djeci invalida od prve do četvrte kategorije

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2016/17 godinu i isplaćivaće se u 8 (osam ) jednakih mjesečnih rata.

U slučaju da se za određene kategorije stipendista ne prijavi dovoljan broj kandidata,Komisija će preostali dio sredstava preusmjeriti na neke od drugih kategorija stipendista.

ll

       Visina stipendije za studente svih godina studija  iznosi 100,00 KM.

lll

       Konkurs je otvoren od  04.01.2017. god. do 02.02.2017.godine.

IV

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

    da imaju prebivalište na području opštine Bratunac
    da su u statusu redovnog studenta prvog ciklusa državnog fakulteta
    da nisu u statusu apsolventa
    da nisu obnavljali  godinu studija za koju podnose zahtjev
    da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit
    da nisu stariji od 26 godina

Stipendija se  može dodjeliti za najviše dva  studenata iz istog porodičnog domaćinstva.
                                                                              V

Prijave na Konkurs za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali opštine Bratunac,u ulici Svetog Save bb .

Kandidati su obavezni da u obrascu zahtjeva popune za koju kategoriju se kandiduju, odnosno:

       –  studenti prve godine

       –   studenti na osnovu prosjeka ocjena tokom studiranja

       – studenti čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, studenti bez roditelja, i studenti-djeca invalida od  prve do četvrte  kategorije

1.Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti PRVE GODINE su dužni priložiti:

1.Uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta

2.Fotokopiju prve strane indeksa

3.Fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole

4.Izjavu o zajedničkom domaćinstvu ( šalter sala )

5.Potvrda o visini plate u poslednja 3 mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva,ovjerenu fotokopiju poslednjeg odreska penzije, potvrda o nezaposlenosti roditelja ili potvrda o primanju socijalne pomoći,

6.Izjavu  da ne primaju stipendiju ili studentski kredit od drugog davaoca ( Šalter sala )

7.Za studente bez roditelja i studente čiji su roditelji invalidi od prve do četvrte   kategorije,neophodna Uvjerenja

8.Potvrda CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac ili ovjerene fotokopije LK ( za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja )

9.Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahtjeva ( ukoliko ga student posjeduje )             

2. Uz zahtjev za dodjelu stipendije na osnovu prosjeka ocjena ( prosjek iznad 8,0 ) tokom studiranja, studenti su dužni priložiti:

1. Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija;

2.Uvjerenje o svim položenim ispitima za sve prethodne godine ( ocjena za svaki predmet),sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja

3.Fotokopiju prve strane indeksa i svih stranica  sa spiskom predmeta i ovjerenih semestara   (ovjeriti)

4.Izjavu da ne primaju stipendiju ili studentski kredit od drugog davaoca ( Šalter sala )

5.Potvrda CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac ili ovjerene fotokopije LK ( za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja )

6.Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahtjeva ( ukoliko ga student posjeduje )

3. Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti čiji su roditelji slabog materijalnog stanja,studenti bez roditelja i studenti-djeca invalida od prve  do četvrte kategorije, dužni su priložiti:

1.Potvrdu o statusu redovnog studenta određene godine studija;

2.Uvjerenje o svim položenim ispitima za sve prethodne godine ( ocjena za svaki predmet),sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja

    Fotokopiju prve strane indeksa i svih stranica  sa spiskom predmeta i ovjerenih semestara   (ovjeriti)
    Izjavu  da ne primaju stipendiju  ili studentski kredit od drugog davaoca ( Šalter sala )
    Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (Šalter sala )
    Potvrda o visini plate u poslednja 3 mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva,ovjerenu fotokopiju poslednjeg odreska penzije, potvrda o nezaposlenosti roditelja ili potvrda o primanju socijalne pomoći,
    Za studente bez roditelja i studente čiji su roditelji invalidi od I – IV kategorije, neophodna Uvjerenja

8. Potvrde CIPS-a  o prebivalištu na području opštine Bratunac   ili ovjerene fotokopije LK ( za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja)

9.fotokopija kartice tekućeg računa ( ukoliko ga student posjeduje )
                                                    VI

      Kriteriji za dodjeljivanje stipendija studentima u školskoj 2016/17 godini su:

–          da su redovni studenti prvog ciklusa državnih fakulteta i da nisu obnavljali godinu za koju podnose zahtjev za dodjelu stipendije

–          Prema uspjehu  svih razreda srednje škole,  prosječna ocjena uspjeha množi se sa koeficijentom 3,5  za studente prve godine

–          Za studente viših godina, prosječna ocjena iz prethodnih godina studija se množi sa koeficijentom 2. Prenešeni ispiti iz predhodnih godina će se računati u prosjeku ocjena,kao ocjena 5.

–          Za svaku završenu godinu studija 0,5 bodova

–          za studente bez oba roditelja   5 bodova

–          za studente bez jednog roditelja    3 boda

–          za studente čiji su roditelji invalidi od  I – IV kategorije   2 boda

–          Za mjesečna primanja po članu domaćinstva:

   do   150 KM                             7 bodova

   do   200 KM                             5  bodova

   do   250 KM                             3   boda

za studente deficitarnih zanimanja:  2 boda

Prirodno matematički – odsjek matematika i fizika

Arhitektonsko-građevinski fakultet – arhitektura,građevina i geodezija

Mašinski fakultet

Elektrotehnički fakultet – računarstvo,informatika i dr.

Medicinski fakultet

Stomatološki fakultet

Farmaceutski fakultet

Fakultet veterinarske medicine

Rudarsko geološki fakultet

Prijave na Konkurs sa priloženom dokumentacijom podnose se u  Šalter sali opštine Bratunac , sa naznakom za Komisiju za dodjelu studentskih stipendija ili na adresu Opština Bratunac,  ulica Svetog Save bb.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Odsjeku društvenih djelatnosti (kancelarija br. 27), telefon 056/ 420-370 i na web stranici Opštine Bratunac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Izvor: http://opstinabratunac.com/