AMS RS: Akcija „Osvjetlaj obraz, domaćine! Označi traktor žutim rotacionim svjetlom“

rotaciono svjetloAuto-moto savez RS i auto-moto društva, zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom unutrašnjih poslova RS, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i lokalnim zajednicama, u periodu od 12. do 31. marta 2018. godine provodi preventivnu aktivnost (kampanju) pod nazivom „Osvjetlaj obraz, domaćine! Označi traktor žutim rotacionim svjetlom“.

Cilj provođenja kampanje „Osvjetlaj obraz, domaćine! Označi traktor žutim rotacionim svjetlom“ jeste povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj kroz povećanje bezbjednosti vozača traktora, na javnim putevima, a ciljna grupa su vozači traktora.

Kampanjom se želi uticati na promjenu stavova kod vozača traktora kako bi na javnom putu učestvovali sa tehničkiOsvjetlaj obraz, domaćine ispravnim traktorom, čistim i ispravnim svjetlosno-signalnim uređajima, koristili žuto rotaciono svjetlo, bezbjedno prevozili lica i teret na traktorskoj prilkolici, poštivali saobraćajna pravila i slično. Realizacijom kampanje očekuje se veće poštovanje propisa iz bezbjednosti saobraćaja i povećan oprez vozača na javnom putu, veći stepen tehničke ispravnosti traktora i priključnih vozila za traktor, veće korištenje žutog rotacionog svjetla prilikom kretanja po javnom putu, bezbjedniji prevoz lica i tereta na traktorskim prikolicama.