Srebrenica: Aktivna aplikacija e-matičar

SrebrenicaU Srebrenici je već nekoliko dana aktivna aplikacija e-matičar. Svi koji žive van Srebrenice, a rođeni su na području ove opštine, sada preko aplikacije e-matičar mogu podnijeti zahtjeve za izdavanje određenih uvjerenja iz matičnih knjiga.

„U smislu realizacije svih reformi koje se provode unutar BiH, sa ciljem olakšavanja usluga korisnicima, mi smo, u saradnji sa OSCE-om, započeliovaj projekat kako bi građanima koji su rođeni na teritoriji opštine Srebrenica omogućili dostupnost izvoda i u mjestima gdje trenutno žive, kako unutar BiH, tako i mimo granica zemlje. Aplikacija je aktivna na opštinskoj stranici, građani koji žele da pribave izvode iz evidencije kojom raspolaže Matični ured u Srebrenici i Matični ured u Skelanima, mogu to učiniti tako što će pristupiti aplikaciji, popuniti sve podatke koji se od njih traže, a nakon popunjavanja, mi ćemo to evidentirati, ostvariti kontakt s njima i dati im dalje instrukcije“, izjavio je Sadmir Nukić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu Opštine Srebrenica.

Cilj je olakšati korisnicima, te da realizacija i dobijanje dokumenata bude što brže. Papiri će naručiocu biti dostavljeni putem preporučene pošiljke, taksa će ostati nepromijenjena, ali će biti povećana za troškove poštarine.

E-matičar je dostupan na sljedećem linku: http://www.srebrenica.gov.ba/index.php/opstinska-uprava/e-maticar