Srebrenica: Zaključci sa sjednice štaba 16. aprila i podaci za situaciju povodom korona virusa

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 16.04.2020.godine sa početkom u 11:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Apeluje se na građane sa područja opštine Srebrenica da se striktno pridržavaju Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije donesenog na 21.sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije održanoj 15.04.2020.godine br: 21-6/20 od 15.04.2020.godine o zabrani kretanja u dane Vaskrsa. U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, a u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, naređuje se zabrana kretanja:

· Od 17.04.2020.godine (petak) u 15:00 časova do 18.04.2020.godine (subota) u 05:00 časova i,

· Od 18.04.2020.godine (subota) u 15:00 časova do 20.04.2020.godine (ponedjeljak) u 05:00 časova.

Zabrana kretanja u prethodno navedenim danima ne odnosi se na:

· Zdravstvene radnike koji su na zadatku,

· Lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,

· Pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,

· Druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlaštenja, koji su na zadatku,

· Lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,

· Lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i,

· Na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-SMR, otpremnica, putni nalog).

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 16.04.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0 (lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom je transportovano na liječenje u Republiku Srbiju, budući da je osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srbije),

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:25,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:3,

6. Broj izliječenih lica:0,

7. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 15.04.2020.godine u 12:00 sati do 16.04.2020.godine u 12:00 sati:0,

8. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 15.04.2020.godine u 12:00 sati do 16.04.2020.godine u 12:00 sati:15,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 15.04.2020.godine do 16.04.2020.godine:15 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 15.04.2020.godine do 16.04.2020.godine:0.