SO Srebrenica: Novi v.d. načelnik Odjeljenja za finansije i novi v.d. direktor Centra za socijalni rad

Odbornici Skupštine opštine Srebrenica održali su danas XIV tematsku sjednicu na kojoj je usvojeno nekoliko odluka i informacija.

Na sjednici je prisustvovalo 20 odbornika, a sa 12 glasova usvojene su odluke: Odluka o raspisivanju javnog poziva za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Opštine Srebrenica za 2019. godinu, Odluka o davanju saglasnosti načelniku opštine za pokretanje procedure za izdavanje objekta stare škole u Skelanima, te Odluka o davanju saglasnosti načelniku opštine za pokretanje procedure za izdavanje u zakup montažnog objekta (drvena kućica) na šetalištu Guber.

Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije opštine Srebrenica. Za v.d. načelnika imenovana je Kosa Zekić.

Takođe, usvojena je ostavka direktorice Centra za socijalni rad Srebrenica, a na njemo mjesto imenovan je novi v.d. direktor Dane Katanić.

Posljednja tačka sjednice bila je informacija o projektu Saudijske Arabije, gdje je rečeno da će dosadašnji spisak u narednom periodu biti revidiran, s obzirom da je od Opštine Srebrenica određen broj korisnika koji se nalazio na spisku dobio podršku, pa je formirana komisija za reviziju izvještaja koja ima zadatak da izvrši provjeru svih koji su dobili neki vid podrške te će biti skinuti sa spiska projekta Saudijske Arabije, a revidiran spisak biće dostavljen na usvajanje.