SO Srebrenica: Novi v.d. direktor Doma zdravlja, lokacija prihvatilišta za pse promijenjena

Odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas su na 18. redovnom zajedanju usvojili nekoliko bitnih odluka. Između ostalog, usvojena je odluka o davanju prostora na raspolaganje prihvatilištu za pse.

Na samom početku sjednice predsjednik SO Nedib Smajić odbornicima je pročitao nekoliko obvještenja koje se tiču budućeg djelovanja odbornika: odbornici Zulfo Salihović i Salko Tursunović ubuduće će djelovati kao dio Kluba odbornika SDA, a dosadašnji odbornik SDP-a Hakija Meholjić ubuduće će djelovati kao nezavisni odbornik, tako da sada grupu nezavisnih odbornika čine: Tifa Efendić, Nedib Smajić i Hakija Meholjić.

Nakon usvajanja zapisnika sa nekoliko prethodnih sjednica, uslijedila je jednočasovna rasprava o dnevnom redu, sa kojeg su skinute tačke – Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za prisustvovanje odbornika sjednicama (kako bi sekretar Skupštine doradio Odluku) i Odluka o proglašenju NVO od posebnog interesa za opštinu Srebrenica (pošto odbornici ovu odluku nisu dobili u materijalu za sjednicu). Na dnevni red dodato je nekoliko tačaka, između ostalog izvještaj o izvršenju budžeta Opštine u prvih šest mjeseci ove godine.

Na sjednici je usvojena ostavka dosadašnje direktorice Doma zdravlja u Srebrenici Vesne Jovanović, a na mjesto v.d. direktora postavljen je Aleksandar Jovanović. Odluka je bila jednoglasna, te je za nju glasao 21 prisutan odbornik.

Veći dio zasjedanja odbornici su raspravljali o lokaciji prihvatilišta za pse. Iako je prvenstveno prihvatilište za pse trebalo biti smješteno na lokaciji stare stočne pijace na Kragljivodi, zbog blizine Memorijalnog kompleksa, te protesta stanovnika, lokacija je promijenjena, te je usvojena odluka da prihvatilište za pse bude na lokaciji Ljeljen-Do.

„Odjeljenje za privredu je predložilo Skupštini opštine lokaciju koju smo smatrali adekvatnom i koja je ispunjavala sve zakonske okvire da može biti prihvatilište za pse, međutim, politika se dogovorila kako se dogovorila, predložili su novu lokaciju koja je udaljena tridesetak kilometara od Srebrenice i na kojoj treba sigurno uložiti 50-60.000 maraka koje mi sigurno nemamo. Na lokaciji koju smo mi predložili bila je već urađena infrastruktura, voda, struja, odvod otpadnih voda, ja nisam vidio razlog da to ne bude tu na Kragljivodama“, izjavio je Cvijetin Maksimović, načelnik Odjeljenja za privredu i razvoj opštine Srebrenica.

„Ono što sam ja predložio jeste lokacija koja je uređena, koja ima potpunu infrastrukturu i u koju bi trebalo uložiti dosta manje novca kako bi se privela namjeni nego ova lokacija koja je sada predložena. Ja ne znam ni kako na terenu izgleda ta lokacija, ali u svakom slučaju će isiskivati dosta više sredstava, a onda ću pitati odbornike sa kojih stavki da skidam ta sredstva“, rekao je načelnik opštine Mladen Grujičić.

Odbornici SO Srebrenica danas su donijeli i odluku o formiraju Komisije koja će se baviti problemima nelegalne gradnje.

„To je jedna inicijativa koja je potekla prije nekoliko mjeseci iz razloga što se užurbano počelo graditi na području opštine Srebrenica, na svakom mjestu, u svim mjesnim zajednicama, bez ikakvih dozvola i bez ikakvog plana gradnje. Ovo je način da se uredi ova oblast kako bi se jasno stavilo do znanja svima da moraju poštovati zakon, lokalne interne procedure i da se ne može graditi na bilo kom mjestu i sa bilo kojim razlogom“, rekao je načelnik opštine.

„Na prostoru Nacionalnog parka ‘Drina’ ima dosta nelegalne gradnje, zapravo, sve je nelegalna gradnja, ima dosta na vodi plovnih objekata, koji su nabavljeni bez saglasnosti, bez dozvola Opštine i nadležnog odjeljenja, sve se mora dovesti u red u skladu sa Nacionalnim parkom ‘Drina’, u skladu sa zakonom o nacionalnim parkovima, u skladu sa zakonom o građenjima, a napravićemo i prostorni plan Nacionalnog parka, tako da će ta oblast biti u budućnosti uređena“, izjavio je direktor Nacionalnog parka „Drina“ Radomir Pavlović.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i odluku o uspostavljanju odnosa saradnje između regije Hodžali u Azerbejdžanu i opštine Srebrenica, koja će biti fokusirana na saradnju u poljima kulture, nauke i obrazovanja, te promocije trgovine i turizma.

Piše: D.G.