SO Srebrenica: Nastavak 18. redovne sjednice

 Odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas su nastavili 18. redovnu sjednicu, koja je zbog obimnog dnevnog reda prekinuta prošlog četvrtka.

Na sjednici je usvojen izvještaj o radu KP „Polet“ Srebrenica za 2018. godinu i plan rada za 2019.

Iako su na dnevnom redu planirani izvještaji o radu Savjeta mjesnih zajednica, od 19 samo je pet mjesnih zajednica poslalo svoje izvještaje i planove za 2019. godinu.

Sa 14 glasova za, jedan protiv i jedan uzdržan, usvojen je i prijedlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Srebrenica.

Usvojen je plan korištenja sredstava prikupljnih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstva od zakupnine za zamljište u svojini RS za 2019. godinu.

Na sjednici je usvojen i program korištenja sredstava od nadoknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu. Pošto se tek u oktobru usvaja program za 2019. godinu, odbornici su usvojili i zaključak da se zaduži načelnik i nadležno odjeljenje da program za narednu godinu pripreme do kraja decembra.