SO Srebrenica: Budžet za narednu godinu veći za 1,2 miliona

Odbornici Skupštine opštine Srebrenica na 19. redovnoj sjednici usvojili su Nacrt budžeta opštine za 2020. godinu u iznosu od 11,2 miliona maraka, što je u odnosu na tekuću godinu uvećanje za 1,2 miliona maraka.

„Povećanje se uglavnom odnosi na povećanje indirektnih poreza, od 820.000 maraka, i povećanja grantova, prvenstveno od Kantona Sarajevo, i granta od Vlade Republike Srpske“, rekla je novinarima Milanka Tripić, v.d. načelnika Odjeljenja za finansije.

Budžet za narednu godinu biće razvojnog karaktera, kaže načelnik opštine.

„Iako je bilo konstatacija od pojedinih odbornika da je ovo budžet socijalnog karaktera, mi ukoliko radimo put za neko selo, to znači da razvijamo taj kraj, tako da i svi projekti, da li je to izgradnja parking garaže, podsticaji preduzetnicima, podsticaji malinarstvu, sve su to razvojni projekti koji pomažu razvoju opštine i razvoju stanovništva opštine Srebrenica“, rekao je načelnik.

Iz budžeta će se finansirati nekoliko razvojnih projekata.

„Što se tiče Banje Guber, sredstva koja su planirana će se utrošiti nakon dobijanja potrebne dokumentacije koja zahtijeva mnogo vremena, mnogo truda, i mnogo rada kako bi došli do realizacije svih ovih sredstava. Naravno, sredstva su obezbijeđena kako bismo mi imali sigurnost da uđemo u ovaj psoao, a ako ne bude prostora da se realizuju u ovom periodu, mi ćemo to prebaciti na projekte koji će moći da se realizuju bez zastoja“, kazao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.

Na sjednici lokalnog parlamenta u Srebrenici usvojen je i nacrt programa rada SO za narednu godinu, te odluka o kreditnom zaduženju Doma zdravlja u Srebrenici u iznosu od 220.000 maraka, zbog, kako je navedeno, finansiranja neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda.

Iako je bio na dnevnom redu, nacrt rebalansa budžeta opštine za 2019. godinu, skinut je sa dnevnog reda na prijedlog načelnika, jer, kako je istakao, nisu imali dovoljno vremena da ga pošalju na odobrenje Ministarstvu, pošto je urađen budžet za narednu godinu.