Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 26.02.2021. godine

Srebrenica

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 26.02.2021. godine je sljedeća:

 1. Broj preminulih lica:6,
 2. Broj zaraženih lica:4,
 • 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin,
 • 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin,
 • 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin i,
 • 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin.
 1. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,
 2. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:0,
 3. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:7,
 4. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,
 5. Broj izliječenih lica:117,
 1. Ukupan broj lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 25.02.2021.godine do 26.02.2021.godine:0,
 2. Broj izvršenih kontrola lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene  Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva

uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 25.02.2021.godine u 12:00 sati do 26.02.2021.godine u 12:00 sati:7,

 1. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 25.02.2021.godine do 26.02.2021.godine:7 i,
 2. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u

skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 25.02.2021.godine do 26.02.2021.godine:0.

 

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

 

S poštovanjem.

                                                                      Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim     

                                                                              situacijama na području opštine Srebrenica

                                                                                                     

                                                                                                     Načelnik opštine

                                                                                                      ______________

                                                                                                      Mladen Grujičić