SITUACIJA PO PITANJU KORONA VIRUSA (COVID-19) NA PODRUČJU OPŠTINE BRATUNAC NA DAN 05.05.2021. GODINE

Bratunac

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Bratunac na dan 05.05.2021. godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 10
2. Broj lica u izolaciji (kućni karantin): 8
3. Broj lica pod bolničkim nadzorom: 1
4. Broj vakcinicanih lica (jedna doza): 180
5. Broj vakcinisanih lica (dvije doze): 122
Izvor: Opština Bratunac – fejsbuk stranica