Saopštenje za javnost „Moja adresa: Srebrenica“

Kako u javnosti postoji ogromna bojaz hoće li na vrijeme izborni materijal stići iz prekooceanskih zemalja zbog pandemije korona virusa i vrlo otežanog avio saobracaju tražimo kao naše pravo da nas Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijesti o tome uz predhodno mišljenje pošta Bosne i Hercegovine.

Naši pokušaji da saznamo hoće li izborni materijal stići na vrijeme uglavnom završe ignoriranjem od strane odgovornih institucija. Smatramo da je CIK-a do sada morala imati odgovor od stane bh pošta koliko je potrebno vremena da izborni materijal ode i vrati se po kontinentima i državama gdje naši građani žive a koji su se prijavili da glasaju putem pošte.

Pozivamo ih još jednom da nam u što kraćem vremenskom roku dostave odgovor jer na to imamo pravo kako bi izborni proces za svakog građanina BiH bio uspješan i kako bi sačuvali potpuni integritet izbornog procesa.

Mi iz inicijative “Moja adresa Srebrenica” tražimo samo da institucije BiH ne smiju ignorirati naše pravo da znamo kako bi obavijestili naše građane izvan BiH i kako bi mogli poduzeti korake prema institucijama da obezbjede razuman rok za pristizanje pošiljki ili neki drugi način koji bi omogućio da svaki glasa naših građana izvan BiH bude u zbiru glasova u skladu sa zakonom i obavezama koje se moraju i trebaju ispoštovati.

Još jednom pozivamo Centralnu izbornu komisiju BiH i bh pošte da nam odgovore javno ima li ili nema dovoljno vremena po sadašnjem pravilniku CIK-a da izborni materijal na vrijeme dođe u Bosnu I Hercegovinu iz svih zemalja u koje je upućen.

“Moja adresa Srebrenica”

Predsjednik Sadik Ahmetovic