Saopštenje OO SNSD Srebrenica

15.04.2021 Piše: urednik

Dobili smo saopštenje iz OO SNSD Srebrenica, koje vam prenosimo u cjelini.

,,Sporazum koji je potpisan između srpskih i bošnjačkih partija i zajedničkom djelovanju je politička pobjeda SNSD-a u Srebrenici, nakon političkih turbulencija, poništenja izbora, bojkota novih izbora i teških pregovora koje je vodio SNSD sa bošnjačkim predstavnicima političkih stranaka u Srebrenici da bi se postigao Princip, koji je usvojen na zajedničkom sastanku srpskih odbornika sa Načelnikom opštine, jedan odbornik - jedna pozicija. To je dovelo do političke pobjede SNSD-a u Srebrenici da svaki od 21 odbornika bude pozicija koja omogućava efikasno funkcionisanje lokalne zajednice u Srebrenici. Ta pobjeda se ogleda u tome što sporazum sa Bošnjacima predviđa za njih 6 pozicija, a ne 9 kako je prvobitno bio zahtjev ,,Moje inicijative Srebrenica''.

Politička pobjeda se ogleda i u tome što su u skupštinskoj većini ostali odbornici svih srpskih partija što se vidjelo u nastavku SO Srebrenica, izborom Dana Katanića iz SDS-a za načelnika finansija i Darka Grujičića iz US za v.d. načelnika urbanizma. Prilikom izbora predsjednika SO Srebrenica i zamjenika načelnika sa bošnjačke strane imali smo po 1 kandidata i nismo imali mogućnost druge odluke za izbor, osim Ćamila Durakovića i Hamdije Fejzića.Odgovorno tvrdim da su u izboru ova dva kandidata učestvovali odbornici svih srpskih partija osim SRS dr Vojislav Šešelj. A to su partije koje su dale podršku zajedničkom kandidatu za izbore Mladenu Grujičiću. Koalicioni sporazum u ime SNSD-a je potpisao predsjednik OO SNSD Pavlović Radomir a u ime Koalicije Zajedno načelnik opštine Mladen Grujičić. U toku procedure izbora predsjednika SO i zamjenika načelnika Durakovića i Fejzića nije bilo komentara niti diskusije iako su u SO sali bili odbornici svih srpskih partija. U komisiju za provođenje glasanja bili su predložena dva bošnjačka člana i jedan srpski od dva predložena a to su Dragić Glišić ispred SNSD i Momčilo Cvjetinović ispred SDS. Glićić je dobio 15, a Cvjetinović 11 glasova.

Politička pobjeda SNSD je završetak konstitutivne sjednice i pobjeda Koalicije Zajedno za Srebrenicu. Želimo naglasiti da izbor predsjednika SO Srebrenica po zakonu o lokalnoj samoupravi pripada Bošnjacima kao i zamjenik načelnika po Statutu opštine Srebrenica. dr Pavlović Radomir''